Skrivehjelp for alle årstrinn og alle fag

Den nye boken Å skrive fag er en praktisk hjelp til studenter når de skal knekke koden for akademisk skriving.

a_skrive_fag_1_klippet.jpg

Siri Hovda Ottesen (t.v.), Ingvil Brügger Budal og John Skartveit har skrevet kapitler i Å skrive fag.

- Utgangspunktet for å skrive boken er at det å skrive fagtekster er vanskelig, og mange studenter syns det er utfordrende, sier Siri Hovda Ottesen, høgskolelektor i norsk ved NLA Høgskolen.

- Det betyr ikke at studentene ikke har kunnskapen som trengs, men at de ikke mestrer formen som kunnskapen skal presenteres i, tilføyer Ingvil Brügger Budal, førsteamanuensis i norsk ved NLA.

Begge to har skrevet kapitler i Å skrive fag, som Åse Høyvoll Kallestad er redaktør for.


Et NLA-produkt
-  Denne boken er et skikkelig NLA-produkt, sier Kallestad fornøyd.

Kallestad var tidligere førstelektor i norsk ved NLA, men hun jobber nå ved Høgskolen i Bergen. I tillegg har John Skartveit, førsteamanuensis i naturfag ved NLA og Harald Borgebund, tidligere førsteamanuensis ved NLA, bidratt med kapitler i boken.

Boken er blitt utviklet fra et hefte laget for å hjelpe NLA-studenter til å skrive akademiske tekster. Kallestad tok initiativ til dette heftet mens hun jobbet ved NLA.

-  Flere studenter sa at de satt med heftet hele tiden når de skulle skrive oppgaver. Så nå når det er blitt en bok, vet vi at det er prøvd ut og trygt kan anbefales, sier redaktøren.


Innføring i skriving
- Gjennom boken blir studenten tatt i hånden og leid inn i akademisk tekstskriving, mener Kallestad.

Ottesen og Budal er svært fornøyd med boken, som de mener at blant annet kan brukes som et praktisk oppslagsverk når man jobber med oppgaver og hjemmeeksamener.

- Det er noe med tonen i boken, den henvender seg til studentene hele tiden, sier Budal.

-  Og Åse (Høyvoll Kallestad) bruker sin egen fremstilling som eksempel på å skrive fagtekst, hun kommenterer sin egen skriveprosess. Hun skriver direkte og praktisk, påpeker Ottesen, og tilføyer:
-  Boken kan være en god skrivehjelp for alle årstrinn og alle fag.

Alle studenttekstene som brukes som eksempler i boken er også hentet fra studenter ved NLA Høgskolen.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 06.10.2015. Oppdatert 10.11.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...