Månedens forsker oktober

Hver måned fremover vil en forsker ved NLA Høgskolen presentere sin bakgrunn, tidligere forskning, pågående og kommende forskningsprosjekter. Månedens forsker i oktober er Ingvard Bråten ved NLA Breistein.

Ingvard_Braten.JPG

Ingvard Bråten, høgskolelektor i kunst og håndverk ved NLA Breistein.

Materialenes potensiale, barns mediebruk og kjønnssammensetning i kunst og håndverksfaget.

Jeg er utdannet allmennlærer med hovedfag i forming. I 2009 begynte jeg å arbeide som høgskolelektor ved NLA Høgskolen. Før dette jobbet jeg mange år som formingslærer i barneskolen. Ved NLA Høgskolen jobber jeg med barnehagelærerutdanning, årsenhet i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanningen og videreutdanning i design og redesign. I 2014 kom jeg og en kollega, Åse Kvalbein, ut med en lærebok om gjenbruk i kunst og håndverk. Gjenbruk kommer jeg også til å fokusere på fremover. Jeg jobber med en artikkel som ser på hvordan gjenbruk har vært implementert i norsk skole gjennom tidende. Gjenbruk vil også bli synlig i min skapende praksis. Jeg tenker at som underviser i et praktisk fag er det viktig å bruke tid på skapende arbeid i materialer. Det er her mye av fagets kjerne ligger.  

Det siste året har jeg vært del av en forskergruppe som ser på forholdet mellom barn, medier og livssyn. I dette prosjektet jobber jeg nå sammen med en dramalærer, Grete S. Meyer. Vi ser på hvordan digitale medier kan kombineres med historiefortelling og materiallek og gjensidig berike hverandre. Vi gjør prosjekter i ulike barnehager hvor vi sammen med barna dikter historier, lager film og initierer ulike materialmøter. I første omgang skal vi legge fram funnene våre på EECERA konferansen i Barcelona, høsten 2015. I neste omgang skal dette danne grunnlaget for en vitenskapelig artikkel. Forskergruppen «Barn, medier og livssyn» har et felles mål om å komme med en antologi i 2017.

Et annet prosjekt jeg ønsker å gå inn i er en studie av hvordan blandingen av kvinner og menn har endret seg i kunst og håndverksfaget. Det er nå tilsynelatende en svært stor kvinnedominans. Jeg vil seg på hvordan kjønnssammensetningen har endret seg og om en kan finne indikatorer på at dette har endret faget.  

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 19.10.2015. Oppdatert 05.11.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...