Spanskkurs i Sandviken

Trenger du å lære deg å kommunisere på spansk, eller friske opp på kunnskap du en gang hadde? Nå kan du følge spanskkurset til våre studenter ved Interkulturell forståelse og lære deg grunnleggende spanskferdigheter.

Målsetningen med kurset er å lære mest mulig muntlig spansk for å kunne kommunisere med spanskspråklige. Fokus på muntlig kommunikasjon og hverdagsspråk. Viderekomne vil ikke ha utbytte av kurset. Kurset er tilpasset våre studenter som studerer emnet IKF115LA, og som i februar 2016 reiser på studietur til Bolivia. Førsteprioritet: studenter på IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika.
Åpent for andre NLA-studenter, ansatte og eksterne deltakere dersom det er plass.

Første kursdag: 29. oktober 15
Tid: 15.15-17.00
Sted: NLA Høgskolen, Amalie Skrams vei 3, Sandviken.
Rom: Aud 4
Kurslærer: Elisa Ask Stuksrud
Kursomfang: 20 timers kurs – 10 ganger á 2 timer.
Kursavgift: For NLA-studenter og ansatte kr 900. Eksterne deltakere kr 1200.
Kostnader til lærebok kommer i tillegg til kursprisen.
 
Påmeldingsfrist: 28. oktober 15
Betalingsfrist: 2. november 15

Påmelding til: evo@NLA.no
Påmeldingsopplysninger: Navn, studentnummer og studiekode. Nivå på kunnskaper i spansk.

Minimum deltakere: 10 (Ved mindre enn 10 deltakere avlyses kurset!)
Maks deltakere: 15
 
Kurset har bindende påmelding. Det betyr at når du har meldt deg på så må du betale hele kursavgiften, selv om du seinere angrer eller velger å ikke delta.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 22.10.2015. Oppdatert 22.10.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...