Gjesteforeleser om motivasjon og mestring

Hein Anders Kvalheim vil bruke sine erfaringer fra deltakelsen i ekspedisjonen og TV2-programmet "Ingen grenser" når han foreleser om motivasjon og mestring.

hein_bilde.jpg

Kvalheim brakk ryggen i en motorsykkelulykke da han var 16 år. Han forteller på sine egne nettsider at han ble veldig bra etter ulykken, og kunne i 7-8 år etter ulykken gå uten krykker. Etter det ble han dårligere, måtte bruke krykker og bruker nå rullestol. I 2013 fikk han være med på Odd-Bjørn Hjelmeset på ekspedisjonen «Ingen grenser», som ble sendt på TV2 høsten 2013.

– Vi mennesker tåler mye mer enn det vi tror vi klarer. Når vi må så henter vi frem utrolige krefter. Og jeg opplever at grunnleggende knyttet til dette er at vi klarer å skape et godt fundament for vårt eget liv. Det gjelder både barn og voksne. Det handler ikke om selvtillit, men at vi blir trygge på eget selvbilde og selvfølelse, og at vi er i stand til å trene psyken vår tilstrekkelig til at vi klarer å møte de utfordringene som vi møter i løpet av livet, sier Kvalheim.

Snakke opp seg selv og andre
Med utgangspunkt i «Ingen grenser» vil Kvalheim forelese for alle førsteårsstudentene på grunnskolelærerutdanningen, i emnet pedagogikk og elevkunnskap. Forelesningen kommer til å handle om motivasjon og mestring, teamarbeid og gruppedynamikk, om ulikheter og å utnytte ulike styrker og svakheter.

– Å snakke seg selv opp og snakke andre opp er to sider av samme sak. Og hvis du har det bra, så blir du umiddelbart et bedre medmenneske for de som er rundt deg, sier Kvalheim, som tror at noe av det viktigste kommende lærere kan gjøre er å hjelpe barn til å bygge et godt selvbilde.

Håper studentene blir inspirert
– Vi ønsker at motivasjonsundervisningen skal være praksisnær, og gi studentene kunnskap om og tro på at de kan utgjøre en forskjell for elevene, sier Per Ivar Kjærgård, høgskolelektor i pedagogikk.

– Det var viktig for oss å få inn noen som hadde en annen erfaring og som kunne være med å inspirere studentene, og vi har hørt mye bra om Hein og hans seminarer så dette tror vi skal være med å gi studentene verdifull input, legger Kjærgård til.

Forelesningen holdes i Festsalen på Breistein kl. 10, 2. november 2015.

Den er i utgangspunktet for studenter i emnet pel1, men den er også åpen for andre.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 23.10.2015. Oppdatert 23.10.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...