Åpent interkulturelt fagseminar 4. november

Hjertelig velkommen til IKFs andre åpne interkulturelle fagseminar denne høsten som finner sted onsdag 04. november i auditorium 4, fra kl. 12.30 – 14.30.

ikfforum_2.jpgIKF-seksjonen arrangerer nå åpne seminar 3-4 ganger i semesteret, og ønsker at dette skal være et åpent forum hvor ansatte og studenter kan møtes for faglig diskusjon og sosial omgang. Av hensyn til IKFs internasjonale studenter vil seminarene foregå på engelsk.  

Denne gang vil Gaudencia Mutema presentere under tittelen ‘Talking Trauma’: Ethical and Methodological Challenges in Genocide Research. I mer enn ti år år har Mutema forsket på flyktningproblematikk, særlig med fokus på kjønn og religion. Hun tok sin doktorgrad ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen, der hun disputerte i 2005. I hennes doktoravhandling, "Rebuilding Lives After Genocide: Life Histories of Rwandan Refugees in Zimbabwe and Norway" skrev hun om rwandiske flyktninger og deres forsøk på å gjennoppbygge tilværelsen etter folkemordet i Rwanda i 1994. I dette foredraget vil hun ta opp etiske og metodiske utfordringer og muligheter i forskning blant traumatiserte flyktninger som har overlevd krig og folkemord.

Etter en times presentasjon, vil Ole Johannes Kaland være ordstyrer for spørsmål og diskusjon. 

Studier har ellers vist at løfter om forfriskninger på slike events fører til økt deltakelse, så vit dette: en får gode ting på dette seminaret, både til hodet og magen! 

Vel møtt!
Ole Johannes

Av Steinar M. Heggen - Publisert 26.10.2015. Oppdatert 26.10.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...