Stor interesse for fagdagen Jesus på livssynstorget

90 personer deltok på fagdagen som kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen arrangerte sammen med Agder- og Telemark bispedømme fredag 23. oktober.

Fagdag1.jpg– Vi fra bispedømmet opplevde fagdagen inspirerende og faglig relevant. Det var et godt samsvar mellom resultatet og våre behov og ønsker, sier undervisningsrådgiver Maren Hegland Ingvaldsen, som legger til at dagen også var profesjonelt gjennomført.

«Hvorfor akkurat Jesus?»
Trosopplæringsprosjektet «Hvorfor akkurat Jesus?», som fokuserer på utfordringer fra livssynsmangfoldet, dannet utgangspunkt for fagdagen. Prosjektet er forankret i studieprogrammet kommunikasjon og livssyn, og første del består av en undersøkelse gjort blant trosopplærere i Agder.

Sentrale funn fra rapporten ble løftet fram av førsteamanuensis Stefan Fisher-Høyrem, som blant annet understreket behovet for kompetanse og ressurser til hjelp i møte med de mange alternativene på livssynstorget. Emnet Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv tilbys allerede, mens emnet Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv nettopp er godkjent og vil tilbys fra 2016. Ressursutvikling fortsetter i neste fase av prosjektet, men deltakerne fikk en viktig ressurs med seg også fra selve fagdagen i den ferske boka En skeptikers guide til Jesus, del 2, av førstelektor Stefan Gustavsson. Forfatteren gav også smakebiter fra innholdet.

«Gud – mer enn feelgood?»
Atle Ottosen Søvik, professor ved Menighetsfakultetet, og Bjørn Are Davidsen, innovasjonsleder i Telenor har også arbeidet med et trosopplæringsprosjekt innen apologetikk, med ungdom som målgruppe. På fagdagen ble deres bok Gud – mer enn feelgood? lansert, og forfatterne medvirket med foredrag om det ondes problem og om myter om tro og vitenskap.

– Jeg ble svært glad da både forfatterne, Efrem forlag og trosopplæringssekretariatet var positive til å legge lanseringen hit, sier Margunn Serigstad Dahle, førstelektor og programansvarlig for kommunikasjon og livssyn, som også bidro på fagdagen. Hun understreker også at samtalene i etterkant av foredragene til Søvik og Davidsen så vel som Gustavsson synliggjør behovet for å drøfte disse viktige spørsmålene.

Viktig samarbeid
Undervisningsrådgiver Maren Hegland Ingvaldsen er opptatt av hvor viktig samarbeidet med NLA Mediehøgskolen Gimlekollen er, både fordi bispedømmet ønsker å dra nytte av de faglige ressursene en har lokalt og fordi kommunikasjon og livssyn (KL) tilbyr fagkompetanse som er relevant for kirken. Hun understreker betydningen av at KL-emner nå kvalifiserer inn mot menighetspedagog med sine målrettede formidlingsfag, og peker på det store behovet som det nye emnet Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv møter.

– Vi opplever at NLA Gimlekollen er en ressurs for oss, faglig og menneskelig. Videre gir det oss et løft å komme til en utdanningsinstitusjon som har høy kompetanse på å planlegge og gjennomføre slike fagdager. Vi ser frem til videre samarbeid og er glad for den gode dialogen vi har, avslutter Ingvaldsen.

Av Steinar M. Heggen - Publisert 28.10.2015. Oppdatert 28.10.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...