Kenneth Andresen forsvarer sin doktorgrad

Førstelektor ved NLA Høgskolen, Kenneth Andresen, disputerer ved Universitetet i Oslo fredag 13. november med doktoravhandlingen Journalism under pressure. The case of Kosovo:

Kenneth_Andresen_disputas_003.jpgTidligere forskning om medier på Balkan etter kommunismen har hevdet at journalister og redaktører har vært uprofesjonelle aktører som ikke har bidratt til
samfunnsutviklingen.  For å nyansere dette synet har Kenneth Andresen forsket på journalistikkens utvikling i Kosovo.

– Det er bem hva som påvirker journalistikk og medier i konfliktområder som Kosovo dersom det internasjonale samfunnet skal kunne bistå
journalister og redaktører bedre, sier Kenneth Andresen.

I en historisk-politisk analyse viser Andresen hvordan mediene i Kosovo utviklet seg til arenaer for nasjonal identitet, og at dette temaet senere ble verktøy i etniske
konflikter og kriger.  Avhandlingen viser at det selv i en tid med ensidige fremstillinger, fantes det også innslag av solid journalistisk profesjonalitet. 

En profesjonsanalyse i fire store nyhetsredaksjoner avslører hvordan journalister og redaktører fortsetter å kjempe med historiske aspekter som politisk innblanding
og etniske konflikter, også etter krigen i 1999 – og fram til i dag.  Resultatene av undersøkelsene gjør det klart at mediestøtte-organisasjoner i større grad bør være
klar over forbindelsene mellom den historisk-politiske mangel på journalistisk uavhengighet og dagens praksis i etterkrigstidens redaksjoner, samt journalisters
tidligere praksis.

– Den internasjonale mediestøtten hadde som mål å profesjonalisere journalistene i Kosovo de første årene etter krigen i 1999, men støtten hadde begrenset effekt,
hevder Andresen.

Han viser hvordan instruktører og mediestøtte-organisasjoner i liten grad tok hensyn til journalistikkens historisk-politiske utvikling, og heller ikke til det enorme presset
journalister i Kosovo jobbet under.

Kenneth Andresen (50), førstelektor ved NLA og Universitetet i Agder, forsvarer sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo (UiO) fredag 13. november fra kl. 09.15.
Se sak på UiOs hjemmeside:  

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/andresen.html

Av Siril Aartun - Publisert 06.11.2015. Oppdatert 10.11.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...