Månedens forsker november

Månedens forsker i november er Hilde Kristin Dahlstrøm.

Dahlstrom_Hilde_Kristin_20130424-_MG_0931.jpg


Jeg underviser i journalistikk på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og er tatt opp på NLAs førstelektorprogram. Praktisk journalistikk, journalistrolle og etikk og livssyn er tema som særlig opptar meg.
Interessen for etikk startet allerede da jeg jobbet som journalist. Jeg opplevde stadig at jeg måtte ta etiske valg, noe jeg synes var både spennende og utfordrende. Derfor var dette et opplagt temavalg for meg da jeg skrev masteroppgaven «Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner» ved Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo i 2007. Basert på empirien fra masteroppgaven skrev jeg også artikkelen «Nøkler til troverdighet: Etiske husregler i norsk nyhetsmedier» som ble publisert i Norsk Medietidsskrift 15(3). Interessen for etikk har jeg fått jobbe videre med både i veiledning i praktisk journalistikk og ikke minst i undervisningen i emnet medieetikk, som jeg har emneansvar for og har undervist i siden 2006. For tiden leder jeg et NLA-forskningsprosjekt om kildene i mediene, og det er journalistens møte med kildene som særlig interesserer meg.

Det journalistiske innholdet er nært knyttet sammen med etikken. For å studere hvorfor en sak blir som den blir, er det nødvendig å først skaffe til veie deskriptiv kunnskap om hvordan saken faktisk er. Det var det som var mitt hovedfokus i bokkapittelet «Problematiske somaliere» (2013) og «Gud i sørlandsmediene», artikkel i Norsk Medietidsskrift 20(2). Begge artiklene er innholdsanalyser med et deskriptivt fokus. I artikkelen Gud i sørlandsmediene supplerte jeg den kvantitative undersøkelsen med intervjuer med tre redaktører for å forsøke å forstå hvorfor dekningen er som den er, og hva redaktørene tenker om det.

Læreboken «Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk» (Cappelen Damm, 2015) samler på mange måter trådene fra de ulike interessefeltene mine, fordi den handler om både etikk, journalistisk innhold, journalistrolle og pedagogikk. Her er egne erfaringer fra praktisk journalistisk virke, kombinert med erfaringene som journalistlærer en basis i måten jeg har bygd opp boken. Boken er den første på norsk om praktisk livssynsjournalistikk.

I min artikkel «Livssynsjournalisten i skvis» (Theofilos, no.3/2014) er det journalisten som igjen er i fokus. Artikkelen bygger på ni kvalitative intervjuer gjennomført i arbeidet med læreboken i livssynsjournalistikk. I artikkelen går jeg i dybden på hvilke ulike forventninger journalistene opplever knyttet til rollen som livssynsjournalist, og hvordan de håndterer disse sprikende forventningene.

Høsten 2015 presenterer jeg funnene fra en fersk undersøkelse om hvordan journalister opplever at nedbemanninger har påvirket journalistikkens rammevilkår, prosess og ferdig produkt. Det er en undersøkelse som Liv Iren Hognestad (NLA) og jeg gjør i samarbeid med Agder og Stavanger journalistlag.

Min plan er å sende søknad om opprykk i løpet av høsten 2015.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 09.11.2015. Oppdatert 09.11.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...