Doktordisputas om disippelvokabular

Stipendiat ved NLA Høgskolen Knut Tveitereid forsvarte avhandlingen for PhD-graden ved Misjonshøgskolen lørdag 28.november. Tema for avhandlingen var ungdomsorganisasjoners bruk av disippelvokabular.

Avhandlingen tar sikte på å undersøke bruken av disippelspråk (for eksempel termer som disippel, etterfølgelse, disippelgjøring, etc.) på et strategisk nivå i ti norske kristne ungdomsorganisasjoner. I dette praksisfeltet er oppfatningene mange, varierte og delte. Bruken av disippelspråk i disse ungdomsorganisasjonene kjennetegnes av en lingvistisk, innholdsmessig, emosjonell og pragmatisk flertydighet. Studien har som ambisjon å gi et bidrag til praktisk teologisk teoridannelse gjennom å beskrive og analysere denne ambivalensen.

Tveitereid viser i sin analyse at disippelspråk ikke bare er interessant i seg selv, men også som en linse som skarpstiller en rekke underliggende antagelser. Analysen bidrar til å tydeliggjøre teologiske implikasjoner og organisasjonsmessige tendenser som kan relateres til bruk av disippelspråk. Han viser hvordan bruken av disippelspråk gjerne ledsager en intensjonal og sodal ekklesiologi, dvs. et dyn på kirken som vektlegger personlige initiativ og varme relasjoner. Fravær av disippelspråk indikerer en mer institusjonell og modal ekklesiologi, altså et syn som vektlegger formal innretting og kirkens allmenne karakter. 

Ulike bruk av disippelspråk setter ulike sider av teologien i spill, særlig gjelder det frelseslæren og læren om Kristus. Tveitereid peker i sin avhandling på kristologien, spesielt en fornyet besinnelse på Kristi fortsatte nærvær i verden, som utgangspunkt og omdreiningspunkt i et vitalt disippelspråk.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 23.11.2015. Oppdatert 01.12.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...