Månedens forsker desember

Månedens forsker i desember er Åse Kvalbein, høgskolelektor i kunst og håndverk ved NLA Breistein.

Kunst og Håndverk – et forskningsfag?

På et museumsbesøk i utlandet oppdaget jeg følgende sitat malt på veggen:  Fine art is that in which the hand, the head, and the heart of man go together. Jeg husker jeg ble fascinert av hvordan dette sitatet oppsummerte mye med så få ord. Men kanskje vi også kommer på sporet av hvorfor de estetiske fagene så lett blir nedvurdert som “mindre viktige” enn de mer teoretiske fagene. Hodet står ikke alene, men virker i et nødvendig samspill med både hender og hjerte. Hva slags kunnskap får vi når både hender og hjerte er involvert i søken etter dypere forståelse og mening?

Synet på hva kunst er, har vært og er stadig i endring. Parallelt finner vi lignende endringer innen kunstfagsdidaktikken. I dag er det et sterk fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst som forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid har de senere årene blitt mer likestilt med tradisjonell forskning.

Hvilke konsekvenser har dette for kunstfagsdidaktikken? Internasjonalt kan vi se økende fokus på sammenhengen mellom kunst og forskning også i undervisningssammenhenger. Spesielt sentralt er koblingen som gjøres mellom kunstneren, forskeren og pedagogen.
I min praksis som pedagog får jeg den nødvendige næringen fra eget kunstnerisk utviklingsarbeid, praktisk utforskning av teknikker og teoretiske refleksjoner. Slik oppstår det, etter min mening, en helt nødvendig vekselvirkning.

For tiden arbeider jeg med prosjektet, Fra Vestlandsheimen hvor jeg ønsker å kombinere historieforskning, kulturformidling og kunstnerisk utviklingsarbeid. En viktig del av prosjektet er historiefortelling gjennom kunstneriske prosesser med funnede gjenstander fra gamle Vestlandsheimen. Sentrale spørsmål i arbeidet er: Hvordan forstår vi vår egen historie og de sporene vi finner fra fortiden? Hva styrer de valgene vi gjør når vi forteller om det som har vært – og om det som fremdeles er? Hvordan er fortiden tilstede i nåtiden? Hvordan kan man forske på historien og deretter videreformidle forskningen?

Jeg vil ta med meg erfaringene jeg får gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet inn i det pedagogiske praksisfeltet. Særlig sentralt er videre utforskning av historiske og fenomenologiske forskningsmetoder, og hvordan slike tilnærmingsmåter kan brukes i undervisningen i faget kunst og håndverk.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 04.12.2015. Oppdatert 04.12.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...