Med mestring i matte som mål

Andreas Lorange jobber for å gjøre matematikkundervisningen håndgripelig og forståelig. Nå har han fått opprykk til førstelektor for dette arbeidet.

Andreas_Lorange-1.jpg

I matematikkrommet på NLA Breistein har Andreas Lorange 133 opplegg som kan brukes til matematikkundervisning for 1. til 10. klasse.

- Som lærer på videregående skulle jeg en gang undervise en klasse i matematikk. Ingen av elevene skjønte noe og ingenting fungerte. Jeg skulle så undervise en annen klasse om akkurat det samme. Da gjorde jeg undervisningen annerledes, med fysiske forklaringer, og de skjønte det – det var ikke noe problem. Den opplevelsen åpnet øynene mine, forteller Andreas Lorange.

Abstrakte utfordringer
I september fikk han opprykk til førstelektor i matematikk-didaktikk, og den røde tråden i arbeidet som har ført frem til opprykket har vært nettopp hvordan elever og studenter lettest kan forstå matematikk.

- Som mennesker har vi ofte lettest for å forstå og begripe det vi kan ta og føle på. Matematikk er abstrakt, og derfor sliter mange med det. Men hvis matematikken kan ta utgangspunkt i noe fysisk eller visuelt, kan det bli enklere å forstå hva man holder på med, forklarer Lorange, som ble ansatt ved NLA Høgskolen i 2003.

Teoriutviklende forskning
Opprykks-søknaden besto av totalt åtte artikler og fire utviklingsarbeider. Blant annet har han opparbeidet et matematikkrom på NLA Breistein, med konkreter – altså fysiske gjenstander – som kan brukes i matematikkundervisning fra 1. til 10. klasse, og 133 opplegg for hvordan de kan brukes slik at det blir læring, og ikke bare lek.

- Jeg har også forsket for å kunne utvikle teori om hvordan denne læringen skjer. Jeg har jobbet mye med teorier av en kanadisk matematikk-didaktiker som heter Luis Radford, og det har vært viktig for meg å utvikle, teorier slik at man kan beskrive den læringen som skjer. Som lærer er det viktig å vite hvorfor man gjør som man gjør, understreker førstelektoren.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 23.12.2015. Oppdatert 23.12.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...