Månedens forsker januar

Månedens forsker i januar er Siri Hovda Ottesen, høgskolelektor i norsk ved NLA Bergen.

Siri_Hovda_Ottesen_2.jpg Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag
Hvordan arbeider lærere og elever med leseforståelse og lesestrategier

Jeg har i flere år arbeidet med lesing og leseforståelse i alle fag.

På NLA underviser jeg på våre videreutdanninger «Leseopplæring 1» og «Leseopplæring 2», og jeg er involvert i ungdomsskolesatsingen «Ungdomsskolen i utvikling». Med bakgrunn i dette, og med erfaring fra andre etter- og videreutdanningsprogram for lærere i barne- og ungdomsskolen, ser jeg nå systematisk på hvordan det arbeides med lesing ute i skolen.


Det har fra utdanningsmyndighetene vært satset sterkt på kursing, etter- og videreutdanninger angående lesing de siste årene, og mitt prosjekt handler om å undersøke hva dette kan ha ført til av endringer i holdninger og praksis blant lærere og elever.


Sammen med min kollega Aasfrid Tysvær, har jeg gjennomført en større undersøkelse på en ungdomsskole i Bergen, og denne har vi presentert resultater fra på en nordisk lærerutdannerkonferanse på Grønland. Vi har også skrevet en artikkel om dette arbeidet. Vi har samlet mye empirisk data til videre undersøkelser ut fra samtaler, intervju og skriftlige oppgaver som studentene på Leseopplæring har gjennomført.


Et annet hovedfokus for arbeidet mitt er norskfagets egne tekster. Vi presenterte starten av dette arbeidet på en nordisk konferanse i Stavanger i 2015, der vi hadde en poster «Hvor ble det av skjønnlitteraturen?»
Jeg tatt opp i førstelektorprogrammet fra høsten 2014, og vil være i dette frem til våren 2017.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 04.01.2016. Oppdatert 04.01.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...