Profileringsdagen 2016: Barn, media og livssyn

Hvordan barn bruker og blir påvirket av media var tema da barnehagelærerstudentene på NLAs studiested på Breistein i Bergen hadde profileringsdag tirsdag.

profileringsdag.jpg

Det var fullt i auditorium A på Breistein under profileringsdagen.

- Vi må ha peiling på Disney og media, sa Margun Serigstad Dahle til studentene.

Dahle, som er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Gimlekollen, mener at barnehagelærere må ha denne kompetansen for å kunne møte barn i samtaler.

Tittelen for Dahles foredrag var «Identitetsutvikling og livssynsdanning i en global mediehverdag – med Disney som case».

I tillegg hadde Cathrine Fragell Darre, pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage og prosjektleder i Norlandia barnehagene foredrag om «Barn og digitale medier».

margunn_dahle.jpg

- Barn nå er "digitalt innfødte". Den upersonlige sosialiseringen fra media har mye å si i barne- og ungdomsårene, påpeker Margunn Serigstad Dahle.

Dahle fremholdt at den digitaliserte barndommen er en barndom full av muligheter, men også av risikoer, og at voksne må være observante på hvilke verdier som formidles til barna via medier.

- I Disneys historier er det mye bra å bekrefte, men samtidig er det ting vi kan utfordre og stille spørsmål ved, sa Dahle, og fortalte om hvordan Disney-fortellinger kan kobles opp mot andre fortellinger – også fra Bibelen – for å samtale med barna om hva som formidles.

Hun forklarte at kjernen i et menneskes livssyn begynner å komme på plass allerede når barna er 5-6 år gamle.

- Det er også viktig å være oppmerksom på medieleken, altså hvordan barn imiterer media i leken sin. Og da er det klokt å være tett på de fortellingene som er dagsaktuelle for din barnegruppe, oppfordret Dahle de kommende barnehagelærerne.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 06.01.2016. Oppdatert 07.01.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...