Månedens forsker februar

Høgskolelektor Aasfrid Tysvær er månedens forsker i februar.

Aasfrid_Tysvar-16.jpg

Lesing som grunnleggende ferdighet i norskfaget og andre fag

Jeg har i flere år undervist i lesing og leseforståelse i grunnutdanningene og i ulike etter- og videreutdanninger for lærere og barnehagelærere. Særlig arbeidet med videreutdanningene i leseopplæring (kompetanse for kvalitet) har gitt mange bidrag til pågående og kommende forskningsarbeid. Sammen med kollega Siri Hova Ottesen har jeg samlet inn mye materiale gjennom studentenes arbeidskrav, nettsamtaler og intervjuer.


Vi har to pågående prosjekter, det ene er knyttet lesing som grunnleggende ferdighet i norskfaget, det andre til naturfaget. Prosjektet som fokuserer på lesing av norskfagets tekster tar utgangspunkt i nettsamtaler mellom lærere på videreutdanning i leseopplæring. Prosjektets arbeidstittel er «Lesing i norskfaget. Hvor ble det av skjønnlitteraturen?»  Vi hadde en posterpresentasjon om dette arbeidet på Skriv! Les! 2015, en nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy.


Prosjektet om lesing som grunnleggende ferdighet i naturfag har fokus på læreres undervisning i lesestrategier og elevers bruk av strategier når de leser lekser i naturfag. Utgangspunktet her er en større spørreundersøkelse og oppfølgingsintervju ved en ungdomsskole i Bergen. Vi presenterte resultatene fra denne undersøkelsen på en nordisk lærerutdannerkonferanse på Grønland høsten 2014, og har også skrevet en artikkel om dette arbeidet.


Jeg ble tatt opp i førstelektorprogrammet høsten 2014.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 08.02.2016. Oppdatert 08.02.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...