Resultat fra Studiebarometeret 2015

Resultatene fra Studiebarometeret for 2015 viser at NLA Høgskolen i sin helhet scorer høyere enn landsgjennomsnittet på flere områder.

FOTO: NOKUT

Undersøkelsen deler også resultatene inn etter studiested. Over 80 % av studentene som svarte på undersøkelsen ved lærerutdanningene på Breistein er alt i alt fornøyde med studieprogrammet de går på. Spesielt fornøyde er de med utdanningens relevans for arbeidslivet, som samlet sett for en sum på 4,6 poeng av fem mulige.

Det lærerstudentene trekker frem positivt er de ansattes konstruktive tilbakemeldinger på arbeid og den faglige oppfølgingen, hvor de ligger et halvt poeng over landsgjennomsnittet. Lærerutdanningene scorer også høyt på at studentene føler studiet vil gi gode jobbmuligheter når de er ferdige ved skolen.
Studentene på Breistein oppgir at de i snitt bruker nesten 22 timer i uken på læringsaktiviteter organisert av institusjonen. Det er nesten fem timer mer enn det nasjonale gjennomsnittet.

Den utdanningen som scorer aller høyest av lærerutdannelsene er den arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen. Den får gode poengsummer på alle områder og scorer stort sett over 4,5 poeng på en skala som gir maks fem poeng. Disse studentene oppgir også at de har svært god motivasjon for studiet, og gir en poengsum på 4,9.

Resultatene fra studentene på bachelorstudiet i journalistikk med fordypning i radio og fjernsyn ved Gimlekollen viser en noe liknende tendens. Her svarer studentene at studiet de går på i stor grad er relevant for det aktuelle yrkesområdet, og gir en score på 4,8 av fem mulige poeng. Også det sosiale miljøet blant studentene ved Gimlekollen får god score.

Bachelorstudentene i økonomi og administrasjon i Oslo er svært tilfreds med deres mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet, og ligger hele ett poeng over landsgjennomsnittet. En annen ting som skiller seg ut her er hvordan studentene føler at kritikk og synspunkter blir fulgt opp. Her gir de en poengsum som ligger 0,8 over landsgjennomsnittet.

Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, som sendes ut til ca. 60 000 studenter hver høst. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.

Studentene svarer på en rekke spørsmål hvor de mange steder skal gi poeng fra 1 til 5, der 5 er den beste poengsummen.

Du kan lese mer og sammenligne resultat fra andre utdannelser på Studiebarometeret sine sider.

Foto: NOKUT

Av Marie Furhovden - Publisert 03.03.2016. Oppdatert 07.03.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...