Fagdag: Ungdom og sjelesorg

«Generasjon perfekt» lever under press. Hvordan bli en bedre lytter, samtalepartner og veileder i møte med de unge? NLA Mediehøgskolen Gimlekollen inviterer til fagdag 7.juni. Påmeldingsfrist er 20.mai.

fagdag_gimle.jpg

7.juni arrangeres fagdagen "Ungdom og sjelesorg", et samarbeid mellom studieprogrammet kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Agder- og Telemark Bispedømme. Arrangementet følger opp den vellykede fagdagen høsten 2015 "Jesus på livssynstorget", hvor vektleggingen var de tankemessige utfordringer og kristen apologetikk for ungdom. Kursdagen 7. juni tar opp andre sider, og har fokus på sjelesorg overfor ungdom.

Kursdagen vil også fungere som introduksjon ev et nytt godkjent emne "Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv" (10 sp) som tilbys studieåret 2016/2017 med kursdager 24.-26. november og 30. mars-01.april. Dette emnet utfyller på en fin måte emnet "Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis" (20 sp) som vi har tilbudt i flere år.

Prisen (inkludert lunsj) er kr 400 for ordinære deltakere, kr 200 for studenter, kr 200 for ansatte i bispedømmet og gratis for frivillige i bispedømmet. Du melder deg på ved å sende en mail til margunn.dahle@nla.no innen 20.mai. Her skriver du også hvilken kategori du er i.

Hele programmet kan du lese her. Du finner også arrangementet på Facebook.

Av Marie Furhovden - Publisert 29.04.2016. Oppdatert 29.04.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...