Utfordret til engasjement på fagdag om ekstremisme

- Å forebygge radikalisering er en samfunnsoppgave, ikke en politioppgave, sa forebyggende koordinator Rose Olsen på NLA Høgskolens fagdag om ekstremisme på Gimlekollen.

fagdag_estremisme_1.jpg

Kombinasjonen av nedgangstider i oljeindustrien, arbeidsledighet og økt asylinnvandring gjør at forebyggende koordinator Rose Olsen frykter større polarisering i samfunnet og høyreradikale miljøer.

- Det er ofte de mest sårbare av de sårbare som blir radikalisert, og noen av de vi snakker med sier at de bare skulle ønske de hadde én venn.

Olsen fortalte om radikaliseringsprosessen som er som en tunell. Jo lengre inn i tunellen noen har kommet, jo vanskeligere er det å få de ut av det. Hun var opptatt av at det å være radikal i utgangspunktet ikke er noe negativt, men tvert imot kan være sunt og bra.

- Det er når man går inn i en radikaliseringsprosess som også innebærer bruk av vold at det blir farlig, sier hun.

Omtrent 70 studenter, lærere og gjester var møtt frem for å lære mer om ekstremisme og radikalisering. Omar Sadiq, daglig leder og forebyggingskoordinator i Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme var også opptatt av viktigheten av å føle tilhørighet.

- Målet vårt må være at alle skal føle seg inkludert i samfunnet de lever i, sa han.

Forfatter og journalist Lars Akerhaug avsluttet fagdagen med et innblikk i radikal islam i Norge. Han gav et innblikk i hvem de radikale islamistene i Norge er, og oppfordret fremtidige journalister om å skaffe seg kunnskap til å stille gode spørsmål, tenke over sin egen sikkerhet og opptre respektfullt.

Av Marie Furhovden - Publisert 02.05.2016. Oppdatert 02.05.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...