Line Thorbjørnsen Hilt forsvarer sin doktorgrad

Line Torbjørnsen Hilt disputerer 31. mai for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: «Borderlines of Educational Inclusion: analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students.”

Line_disputas..jpgØkt innvandring aktualiserer denne undersøkelsen av hvordan det norske skolesystemet inkluderer og ekskluderer minoritetsspråklige elever, spesielt de som nettopp har kommet til landet. Gjennom en dokumentanalyse av fire politiske dokumenter i perioden 2003-2012, viser avhandlingen at inkluderingspolitikken for minoritetsspråklige elever fremstår som paradoksal, ved at elevene inkluderes og ekskluderes på samme tid. Videre påviser avhandlingen en rekke ekskluderingsmekanismer for nyankomne elever, gjennom et etnografisk feltarbeid ved to videregående skoler med innføringsklasser.

Gjennom en utforskning av Luhmanns systemteori bidrar avhandlingen til en diskusjon om hvordan inkludering og ekskludering skal forstås i dagens samfunn, spesielt knyttet til nåtidens innvandringssituasjon.

Disputasen vil foregå i auditorium A på Sydneshaugen skole frå klokken 10.30. I forbindelse med dette vil Hilt også holde en prøveforelesning same sted fra 09.15-10.00. Forelesningen har tittelen «Normative konsekvenser av iakttagelsen av utdanningssystemet»

Line Torbjørnsen Hilt er utdannet master i filosofi fra Universitet i Bergen 2007. Siden 2011 har hun vært ansatt som stipendiat ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen utgår fra forskergruppen Kunnskap, Utdanning og Demokrati ved samme institutt. Professor Steinar Bøyum, Professor Knut Venneslan og Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide, alle ved UiB, har vært veiledere. Line Torbjørnsen Hilt ansettes nå som Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen.

(Bilde: Anniken C.Mohr, UiB)

Av Marie Furhovden - Publisert 24.05.2016. Oppdatert 24.05.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...