Kompetanse for Kvalitet - Ledige plasser

Ledige plasser på videreutdanning i matematikk, norsk og lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.Lærere som søker studieplass etter Utdanningsdirektoratet sin frist 15.mars kan ikke benytte seg av støtteordningene som vikarmidler eller stipend.
Deltakere betaler ikke semester- eller studieavgift.

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen Kompetanse for Kvalitet 2016-2017:

Matematikk 2, 5.-10. trinn
Norsk 2, 5.-10. trinn
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

Søk via Søknadsweb, velg opptaket som heter Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er satt til 20. juni.

Opptakskriterier: Søker må være lærer i skolen og satsingens opptakskriterier gjelder. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 01.06.2016. Oppdatert 02.06.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...