Musikk – en viktig del av identiteten

Hvordan musikk kan brukes til å forstå identitet og bli kjent med andre kulturer var noe av det grunnskolelærerstudentene på NLA fikk lære om under profesjonsdagene i vår.

– Si meg hvilken musikk du liker, og jeg skal si deg hvem du er. Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvilken musikk du liker, og identiteten din, åpner Jan Magne Steinhovden med.

Tredjeårsstudentene på grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen Bergen har profesjonsdager. Profesjonsdager er dager som vies til ulike fagovergripende tema som studentene skal få kompetanse på, og denne gangen er det det flerkulturelle. Jan Magne Steinhovden har permisjon fra sin jobb ved NLA Høgskolen for å ta en doktorgrad i musikk ved Griegakademiet i Bergen. Doktorgraden omhandler musikk i diaspora, og disse profesjonsdagene skal han snakke med studentene om musikk og kultur.  

Presentasjon av selvet
Steinhovden har selv bodd 14 år i Etiopia, og har et spesielt forhold til etiopisk musikk og kultur.

– Den musikken man lytter til, eller spiller selv, kan forstås som en del av det å definere hvem man er. I tillegg sier musikken noe om hvordan man ønsker å presentere seg selv for omverdenen, forklarer Steinhovden, og spiller et kristen sang på amharisk, det offisielle språket i Etiopia, for studentene. Det skal gi studentene et lite innblikk i Jan Magne Steinhovdens identitet.

Han forteller om hvordan musikk skaper en av få anledninger der hele samfunn kommer sammen, og at musikk er et middel for å «tune inn» i relasjoner til andre.

Ikke bare «kikkhull»
Det er viktig for Steinhovden å få advart de kommende lærerne mot det han kaller «kulturell kikking» når de skal til på sin lærergjerning.

– Det er lett å putte kulturelle merkelapper på folk, å for eksempel snakke om «det afrikanske», mens den afrikanske kulturen ikke er bare én kultur og én type musikk, understreker Steinhovden, og legger til:

– Målet er at musikkpedagogisk arbeid med en flerkulturell tilnærming skal makte å komme lenger enn å lage «kikkhull» inn i annerledesheten.

Han utdyper dette med å forklare at de kommende lærerne kan være oppmerksomme på dette både i forhold til hvilken musikk fra andre kulturer de velger å ta med inn i undervisningen, hvordan de fremstiller den og ikke minst i hvor stor grad de klarer å ta med seg denne musikken gjennom lengre perioder i skoleårene – og ikke bare som en engangshendelse.Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 18.07.2016. Oppdatert 15.07.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...