Barnehagelærerutdanningen inviterer til Alumnisamling

Barnehagelærerutdanningen har i flere år invitert til Alumnisamlinger et par ganger i året. De byr på faglig påfyll, sosialt fellesskap og servering. De tidligere studentene vil gjerne møte flere ansatte enn dem som holder faglige innlegg, så alle knyttet til utdanningen oppfordres til å melde seg på.

Samlingen holdes på Breistein 29. september kl. 18.00-20.00

- Denne gangen vil vi ha fokus på et tema knyttet til fagområdet «antall, rom og form»., forteller Ingunn Reigstad, som er en av arrangørene av samlingen.

Program
Foredrag: Kari Seljenes Indrøy vil ha et faglig innlegg om «Tall og tallforståelse. Barns bruk av tall og telling i barnehagealder med fokus på de eldste barna».
Servering: Suppe, kaffi mm.
Samlingen starter med matservering.
Pris: kr. 50.
Påmelding også for ansatte: Innen 22. september til Ingunn.Reigstad@nla.no.

Tidligere studenter er invitert via e-post, men oppfordre gjerne tidligere studenter du har kontakt med til å melde seg på. Dette er nyttig og hyggelig.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 05.09.2016. Oppdatert 20.09.2016

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...