Åpen forelesning om arkeologi i Galilea

Mandag 26. september kl. 14 holder arkeologen Mordechai (‘Motti’) Aviam gjesteforelesning med temaet «Recent developments in and significant discoveries from field archaeology in Galilee: How and why are they important to Jesus research?» . Forelesningen holdes ved NLA i Sandviken og er åpen for alle. Les mer om Aviam og forelesningen.

I rammen av samarbeidsavtalen (‘Memorandum of Understanding’) fra 2014 mellom Kinneret College on the Sea of Galilee i Israel og NLA Høgskolen får vi mandag og tirsdag neste uke besøk av arkeologen Mordechai  (‘Motti’) Aviam. Aviam er leder for Instituttet for galileisk arkeologi ved Kinneret College og vår arkeologiske guide under Galilea-delen av sommersemesteret i Israel.

Han holder mandag 26. september kl. 1400  en åpen forelesning for ansatte og studenter, tirsdag 27. september kl. 0930-1115 foreleser han i den ordinære undervisningen på REL110, om arkeologi som vitenskapelig disiplin, spesielt relatert til bibelvitenskapene. Mandagens forelesning  med tittelen «Recent developments in and significant discoveries from field archaeology in Galilee: How and why are they important to Jesus research?» vil bl.a. handle om den nylig utgravde synagogen i tel Rekhesh i Nedre Galilea fra 1. årh. e.Kr., et funn som betegnes som sensasjonelt og har fått mye oppmerksomhet i pressen, også i Norge. Aviam ledet disse utgravingene.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 19.09.2016. Oppdatert 27.09.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...