Gud og språkets grenser

Førsteamanuensis Gunnar Innerdal og professor Svein Rise er redaktører for antologien «Gud og språkets grenser» utgitt på Vidarforlaget.

I Bibelen, hos kristne tenkere og i liturgiske tekster finnes det utsagn som sier at Gud er både synlig og usynlig, tilgjengelig og utilgjengelig, åpenbar og skjult, at Gud taler og kan omtales, men samtidig også unndrar seg den menneskelige erkjennelsens fullstendige faste grep. Hvordan skal vi forstå spenningsforholdet mellom slike utsagn? Det dreier seg om tolkningen av det som i faglitteraturen gjerne kalles apofatisk eller negativ teologi. I denne antologien arbeides det med slike spørsmål fra ulike teologiske og filosofiske perspektiver.

I tillegg til artikler av forskere fra andre institusjoner inneholder følgende artikler fra ansatte ved NLA Høgskolen

Førsteamanuensis Gunnar Innerdal: «Talende stillhet: hans Urs von Balthasars tolkning av negativ teologi»

Førsteamanuensis Joar Haga: «Det er tingen for meg: Gud som den Andre hjå Immanuel Kant.»s 153-174

Professor Svein Rise: «Guds identitet mellom tid og evighet: En teologi om Guds enhet.» s175-194

Førsteamanuensis Mona Helen Farstad: «Om Skriftens autoritet og rasjonalitetens grenser:Apokafisk teologi i islamsk kontekst.» s 195-232

Førsteamanuensis Bård Eirik Hallesby Norheim: «`How great is our God`- Ìndescriable, uncontinable`: Moderne lovsong I spenninga mellom det apofatiske og det katafatiske” s 255-278

Bestill boka hos Vidarforlaget

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 28.09.2016. Oppdatert 28.09.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...