Økt økonomisk støtte til NLA

For NLA Høgskolen er det gledelige tall i statsbudsjettet som ble presentert i dag, selv om det fortsatt håpes på støtte til flere studieplasser ved lærerutdanningen i Oslo.

Saldert budsjett i 2017-kroner var 158,282 millioner til NLA Høgskolen, og i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslås en økning på i overkant av 10 millioner i 2017. Økningen skyldes blant annet at NLA Høgskolen har økt studiepoengproduksjonen med ca. 7 prosent fra 2014 til 2015. Studenttallet har også økt, ca. 8 prosent fra 2015 til 2016

Erik_Waaler_-_7.jpg- Studenttall og studiepoengproduksjon vil fortsette å øke, blant annet som følge av den nye lærerutdanningen i Oslo, som til nå har blitt tildelt 30 studieplasser. 

- Det er viktig for oss at vi får på plass de 70 studieplassene vi mangler til den nye lærerutdanningen i Oslo, sier rektor Erik Waaler.

Selv om Waaler hadde håpet på enda mer støtte, så er totalen svært positiv for NLA.

- Dette gir oss et noe større handlingsrom enn vi har hatt de to siste årene. Vi har vært i en veldig presset økonomisk situasjon, og det er godt at det ser ut til å bedre seg, sier han.

Waaler vil framover ha møter med flere av partiene på Stortinget og håper at forhandlinger vil føre til at det blir større tilskudd til lærerutdanningen i Oslo når det endelige statsbudsjettet er klart.

Av Siril Aartun - Publisert 06.10.2016. Oppdatert 10.10.2016

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...