MISJONSUKEN16: Nei til menneskehandel

«Tro og barmhjertighet – Nei til menneskehandel» er tema for MISJONSUKEN16 som går av stabelen på våre to studiesteder i Bergen 24.-28. oktober. Velkommen!

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) og deres misjonsarbeid står særlig i fokus. Det blir minikonsert, seminar om menneskehandel, basar og høsttakkegudstjeneste m.m. Se ukeprogrammene nedenfor for detaljert program. Velkommen!

Midlene som kommer inn, går til prosjektet «Freedom Has No Price – Stop Human Trafficking». Prosjektet er det samme som for «Løp mot menneskehandel», se nyhetssak.

Om prosjektet

Serbia er et av hovedlandene for menneskehandel i Europa. Landet er både kilde-, transitt- og destinasjonsland for barn, kvinner og menn som utsettes for menneskehandel i form av sexhandel, tvangsarbeid og tvungen tigging. Prosjektet «Freedom Has No Price – Stop Human Trafficking» er et samarbeid mellom Studentlaget i Serbia og Novi Sad Humanitarian Center (NSHC), se film her. Prosjektet er del av et statlig program mot menneskehandel og samarbeider bl.a. med innenriksdepartementet og Røde Kors. Noen fokusområder i prosjektet:

  • Arbeide strategisk for å få mennesker ut av menneskehandel
  • Undervise romfolk om hvordan man unngår å bli fanget i menneskehandel
  • Trene ungdomsledere fra hele Serbia til hvordan man avdekker menneskehandel og hvordan man kan hjelpe de som er fanget i den
  • Arbeide frem ulike mediestrategier for å få menneskehandel avslørt og informert om
  • Arbeide tett med parlament, politikere og politi i Serbia for å få til gode rammer for bekjempelse av menneskehandel
  • Arrangere konferanser som setter fokus på og hjelper folk til å involvere seg mot menneskehandel

Program Breistein

Misjonsuken16_Breistein.JPG

Program Sandviken

Misjonsuken16_Sandviken.JPG

Av Rune Richardsen - Publisert 16.10.2016. Oppdatert 18.10.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...