Antologi om interkulturell pedagogikk

Frédérique Brossard Børhaug er, sammen med Ingrid Helleve ved UiB, redaktør for en ny bok om interkulturell pedagogikk.

Antologien har tittelen "Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis", og hovedbudskapet er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. NLAs Frédérique Brossard Børhaug og Ingrid Helleve ved UiB er redaktører.

I en fragmentert flerkulturell verden har pedagogikk en spesiell oppgave. Pedagogikk kan bidra til at mennesker ser hva som er meningsfullt i livet, og hvordan de kan delta konstruktivt i fellesskapet.

Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering. Gjennom teoretiske perspektiver og praktiske eksempler søker denne antologien å drøfte verdier som er grunnleggende i all pedagogisk virksomhet: likeverd, subjektivering, intersubjektivitet, dialog og inkludering. Interkulturell pedagogikk kan derfor bidra til å sette et kritisk søkelys på menneskets eksistensmuligheter og til å hjelpe barn og unge til å se seg selv som unike mennesker som kan bidra til konstruktive forandringer i verden.

Det er mulig å lese mer om boken og kjøpe den på Fagbokforlagets nettsider.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 18.08.2016. Oppdatert 17.10.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...