Rekordmange studenter

Rapporteringen av studenttall til DBH viser en betydelig økning i studenttallet ved NLA Høgskolen. De fire studiestedene har til sammen 2 300 aktive studenter.

Økningen kommer først og fremst innen interkulturell forståelse, både i Bergen og Kristiansand, innovasjon og ledelse i Oslo, pedagogikk bachelor, barnehagelærer og ex.phil/ex.fac i Bergen, samt innen KRLE årsstudium både i Oslo og Bergen.

De to største studiestedene ligger i Bergen. Studiestedet i Sandviken har i år flest registrerte studenter. 920 heltids- og deltidsstudenter er registrert tilhørende der, mens 869 studenter er knyttet til lærerutdanningene på Breistein. Det er likevel studiestedet i Oslo, NLA Staffeldtsgate, som har hatt kraftigst vekst siden fusjonen i 2013. Studiestedet har 55 prosent flere studenter i 2016 sammenlignet med det første fusjonsåret 2013. Dette skyldes etableringen av nye studier i økonomi og administrasjon og innovasjon og ledelse, samt vekst innen det kristendomsfaglige området som følge av omlegging av tilbudet. 308 studenter er registrert ved NLA Staffeldtsgate. 202 aktive studenter er registrert ved NLA Gimlekollen, noe som innebærer at studiestedet i Kristiansand har hatt stabilt studenttal de siste tre årene, og en vekst på ti prosent sammenlignet med første fusjonsår i 2013.

Også studiepoengsproduksjonen økte i vårsemesteret, og basert på veksten i studenttall forventes det at veksten opprettholdes for året samlet.

Studenttallet er antall personer registrert som studenter.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 24.10.2016. Oppdatert 24.10.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...