Mellom kall og kvile

I mars arrangeres fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid, "Mellom kall og kvile". Det er et viktig møtested for alle som er opptatt av kirkens møte med, og satsing, på ungdom. Det blir spennende foredrag og seminarer.

Ungdom i dag omtales ofte som skikkelige, flinke og stresset. Kravet om å lykkes og "likes" ropes fra ulike arenaer. Dramatisk økning i utskriving av antidepressiva, særlig til unge jenter, gjør at det er aktuelt å sette fokus på hvordan det er å være ung i dag. Hvordan er balansen mellom kall og hvile? I år er det Luther-jubileum og vi inspireres til å se nærmere på hvordan vi kan leve og forstå utfordringen i kallet og betydningen av hvilen. Dette samler vi oss om på fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid på NLA Høgskolen 2017. Målgruppe for konferansen er ansatte i kirke, organisasjoner, frivillige og studenter.

Seminar
I år er det laget en ny vri på seminarene. Det blir kun mulig å velge ett seminar etter lunsj hver dag. Hvert seminars lengde har økt slik at vi skal kunne fordype oss mer i hvert tema. Seminarene er lagt opp slik at en kan få praktisk hjelp, og nyttige redskap, til å jobbe videre med de ulike temaene i egne sammenhenger.

Samarbeidsprosjekt
Konferansen «Mellom kall og kvile» er et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag,
Søndagsskolen Norge og Den Norske Kirke ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Mer info
For mer info og påmelding, se Facebook og arrangementsfolderen

Av Siril Aartun - Publisert 26.10.2016. Oppdatert 27.10.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...