Invitasjon til spørreundersøkelse

SINTEF og NTNU forsker på hvordan unge bruker IKT. De inviterer studenter ved NLA til å bli med i en spørreundersøkelse som skal legge grunnlag for å utvikle IKT-systemer som kan hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv. NLA oppfordrer alle til å delta!

SINTEF og NTNU forsker på hvordan unge bruker IKT. Målet med forskningen er å lage IKT-systemer som kan hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv. Som en del av forskningen ber SINTEF/NTNU alle unge mellom 16 og 24 år om å delta i en spørreundersøkelse fordi dere unge sitter med kompetanse og erfaring som er viktig for å kartlegge behovene for slike IKT-baserte løsninger. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men SINTEF setter selvsagt pris på at så mange som mulig svarer. Svarfrist er 11. november.

Mer informasjon og lenke til spørreundersøkelsen finner dere her: www.sintef.no/unge-og-ikt

SINTEF og NTNU takker på forhånd for hjelpen!

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 02.11.2016. Oppdatert 02.11.2016

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...