Nytt nettstudium i interkulturell kommunikasjon

I samarbeid med Studiesenteret.no tilbyr NLA Høgskolen årsstudium i interkulturell kommunikasjon som deltidsstudium via nett. NLA Høgskolen står for studiets innhold mens Studiesenteret legger til rette slik at du kan møte medstudenter på deres 41 studiesentre.

Interkulturell kommunikasjon blir stadig viktigere i en globalisert verden. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon gir teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen dette feltet. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap og samfunnskunnskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon får du grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøver ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Det nettbaserte årsstudiet er delt opp i 5 moduler/emner som bygger på hverandre i en naturlig progresjon. Enkelte emner kan tas som frittstående delemne.

 • Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp (V17)
  (kan tas som frittstående delemne)
 • Prosjekt eller studieopphold  - 15 sp (H17)
  (kan tas som delemne, dersom du har tatt første delemne)
 • Det flerkulturelle Norge - 10 sp (V18)
  (kan tas som frittstående delemne)
 • Etnografisk prosjekt - 10 sp (V18)
 • Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp (H18)

Les mer om studiet   Les mer om studiesenteret.no

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Det vil være ukentlige seminarer på lokale studiesenter. Finn det studiesenteret som ligger nærmest deg.

Søk opptak innen 31. desember 2016

Pris for hele årsstudiet er 14 000,- kroner. Hvis du bare vil ta enkelte av emnene koster de kr 6000,- for 15 studiepoengsenhetene og kr 4000,- for 10 studiepoengsenhetene.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 11.11.2016. Oppdatert 29.11.2016

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...