Opprykk til førstelektor i drama

Grete Skjeggestad Meyer har fra 1. mai 2016 fått godkjent opprykk som førstelektor i drama. Hun har vært ansatt på NLA Høgskolen siden oppstart av førskolelærerutdanningen i august 1999, og som høgskolelektor fra 2001. Hennes faglige arbeid har vært konsentrert rundt utvikling av førskole- og barnehagelærerutdanningene, utdanningsforskning, kunstpedagogisk arbeid, og barn og medier.

Grete_Skjeggestad_Meyer-2.jpg

Sentralt i arbeidet er utvikling av, og teoretisk fundamentering, av den kunstpedagogiske formen og undervisningsmetoden INTRO, som gjennom årene er utviklet på førskole- og barnehagelærerstudiet på NLA Høgskolen. Det er en undervisningsmetode som er integrert i utdanningens flerfaglige og problembaserte (PBL)-baserte undervisning. Kunstfaglige uttrykk og «Opplevelsen», slik Gadamer beskriver den, er fundamentet for det faglige arbeidet. Grete Skjeggestad Meyer har hatt flere forskningsprosjekt knyttet til INTRO, og publisert forskningsartikler og presentert emnet på nasjonale og internasjonale konferanser. Hun har undervist om flerfaglig arbeid og estetiske læringsprosesser innenfor høyere utdanning både nasjonalt og internasjonalt og forsket på ledelse gjennom bruk av drama og undervisningsformen Microteaching.

Et viktig prosjekt i førstelektorarbeidet har vært å initiere til et samarbeid mellom barnehagelærerutdanningen og de ulike programmene på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (Programmene for Journalistutdanning, Kommunikasjon og livssyn og Interkulturell kommunikasjon). Grete Skjeggestad Meyer sitt prosjekt med navn «Fra lek til medier. Fra medier til lek» har sett på barns lek med fysiske materialer og kropp som inngangsport til arbeid med filmproduksjon og medielek. I etterkant er barns opplevelse av egen filmhistorie undersøkt.

Grete Skjeggestad Meyer har stått sentralt i utvikling av utdanning og emneplaner både internt på NLA høgskolen, regionalt i UH Nett Vest og nasjonalt. Hun har ledet en gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, som utviklet nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet (KKK) til Rammeplanen for barnehagelærerutdanning 2013. Hun er nå oppnevnt av NRLU til å sitte i en gruppe som skal revidere nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet KKK i 2017.

Av Jill Anette Opsahl - Publisert 05.01.2017. Oppdatert 05.01.2017

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...