Opprykk til førstelektor i journalistikk

Hilde Kristin Dahlstrøm har fått godkjent opprykk som førstelektor i journalistikk. Hun har vært ansatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen siden 2005.

portrett_hkd_breddebilde.jpg

Dahlstrøms faglige arbeider har særlig fokusert på profesjonsetikk med særlig vekt på journalistrollen og journalistikkens innhold. Kommisjonen mener arbeidet med læreboken Kors på halsen. Innføring i livssynsjournalistikk er et omfattende pionerarbeid. I boken bygger Dahlstrøm på eget innsamlet datamateriale som hun diskuterer opp mot andres forskningsarbeid, og slik bidrar til pedagogisk fagutvikling på et felt med tidligere lav kompetanse.

Dahlstrøm har selv bakgrunn som journalist, og det akademiske arbeidet har sitt utgangspunkt i hennes interesse for praktisk profesjonsetikk. Hun har forsket på etiske husregler i norske nyhetsmedier og hvordan journalistrollen kan utfordres når journalister opplever at de kommer i skvis mellom ulike forventninger og idealer.

Videre har forskningen hennes handlet om journalistikkens innhold og kilder. I forbindelse med et større prosjekt om innvandrerungdom og mediebruk undersøkte Dahlstrøm hvordan Fædrelandsvennen dekket Somalia og somaliere. Hun har også forsket på hvordan tre aviser på Sørlandet dekker livssyn som tema.

Til daglig er Dahlstrøm programansvarlig for journalistikk-studiet på NLA. Hun er opptatt av å bidra til å gjøre forskning tilgjengelig for studentene. Komiteen skriver i sin vurdering av de pedagogiske kvalifikasjonene hennes at de lar seg imponere av den bevisste og gjennomtenkte beskrivelsen Dahlstrøm har av sitt pedagogiske undervisningsvirke. Hun er oppdatert på pedagogisk teori og har et bevisst forhold til de metoder hun anvender i sitt undervisnings- og veiledningsarbeid.

 

Av Siril Aartun - Publisert 16.02.2017. Oppdatert 16.02.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...