Opprykk til John Børge

Med praktisk profesjonalisering løfter høgskolelektor John Børge Askeland NLAs musikkstudier enda et hakk opp.

 Hvis NLA Høgskolen skal overleve som institusjon er vi nødt å hele tiden tenke forbedring, også av det musikkfaglige, sier tidligere høgskolelærer, nå høgskolelektor, John Børge Askeland.

I søknaden til sakkyndigkomitéen samlet han hele sin realkompetanse, som spenner fra innspillinger til plater, menigheter, teater og TV.

Uttalelsen fra komitéen levner liten tvil om at opprykket er vel fortjent.

Imponerte sakkyndige

” Komitéen har i første rekke merket seg at Askeland kan vise til en meget omfattende kunstnerisk virksomhet. Han framstår [...] som en meget habil bassist. Han har gjennom en lang karriere tydeligvis ervervet kunnskaper og ferdigheter som gjør at han mestrer ulike stiler, sjangre og teknikker. Vi regner han for å være på godt nasjonalt nivå”.

  Vi på musikk har jobbet mye med å heve nivået faglig. Dette opprykket er en del av den stadige profesjonaliseringen, poengterer John Børge.

Godt nytt for studentene

På musikkstudiene ved NLA har John Børge hatt særlig ansvar for de utøvende musikkemnene som samspill, improvisasjon og interpretasjon.

 Det er viktig at du har erfaringer fra scenen og virker som utøvende selv, sier høgskolelektoren og påpeker at musikere må fungere på et høyt utøvende nivå i mange ulike kulturelle settinger.

 For meg som høgskolelektor er det derfor fryktelig viktig å gi studentene modningen som trengs for å takle det.

Glemmer seg selv

Med lektoropprykket følger mer forskningstid. Det vil John Børge bruke på å samle begrepsbruken i undervisningen innen rytmisk musikk, og å fortsette å utvikle opplegg om hvordan bli gode samspillere.

 Det er skrevet veldig lite metodisk om om hvordan man kan formidle eller hjelpe studentene til å tilegne seg samspill i en undervisningssituasjon, sier høgskolelektoren.

 Jeg vil gi studentene strategier og redskap som gjør dem i stand til samspill, både på scenen og utenfor.

Og hensikten med dette kan vi nok lære noe av alle og enhver, enten vi driver med musikk eller ikke:

 Det handler om å flytte ut av sitt eget hode, bli en del av en større helhet og engasjere seg i hva som oppstår i samspillet, sier John Børge.

Av Alice Tegle - Publisert 08.03.2017. Oppdatert 22.03.2017

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...