Elin Thoresen disputerer 28. april

Elin Thoresen har undersøkt hvordan pedagoger medierer når de forsøker å opprettholde og utvikle sosiodramatisk lek sammen med barn i alderen 4-5 år.

Fredag 28. april disputerer Elin Thoresen på NTNU med utgangspunkt i avhandlingen med tittelen
Kindergarten teachers as mediators in sociodramatic play interaction - A study of how kindergarten teachers function as mediators in sociodramatic play interaction with children aged four and five

Elin Thoresen er ansatt som høgskolelektor ved dramaseksjonen på NLA Høgskolen.


Om studien:
Studien undersøker hvordan pedagoger medierer når de forsøker å opprettholde og utvikle sosiodramatisk lek sammen med barn i alderen 4-5 år. Studien fokuserer på de voksne, - på barnehagelærere som deltar i sosiodramatisk lek.
Studien er hermeneutisk i sin tilnærming, og det har blitt et etnografisk kulturelt portrett av medierende verktøy som skapere av lekehandlinger og lekekulturer. Det er en kvalitativ studie innenfor det sosiokulturelle paradigme. I feltet ble det brukt etnografiske metoder som observasjoner, intervjuer, videosamtaler, forskningsdagbøker, videoobservasjoner og fokusgrupper. I analyseprosessen ble det brukt en tilnærming inspirert av grounded theory (GT) for koding og generering av kategorier.
Studien identifiserer medierende tegn og handlinger innenfor sosiodramatiske lekerammer. Studien avdekker fire hovedområder av mediering: muntlig, fysisk, romlig, og koblet mediering. To overordnede kjernefunksjonsnivåer av barnehagelæreres mediering i sosiodramatisk lek er kategorisert som master dramatist teacher level og apprentice dramatist teacher level.
Relevansen av denne studien er knyttet til utvikling av lekpedagogisk praksis blant barnehagelærere som arbeider med barn i ulike pedagogiske og kulturelle sammenhenger.


Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Fredag 28. april kl. 10.15 og 12.15, på Moholt Campus, NTNU, Auditorium JC1.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 20.04.2017. Oppdatert 20.04.2017

4 siste nyheter:
Marit var en av journalistene som måtte ta sluttpakke
Fryktet hele journalistutdanningen fra Gimlekollen var forgjeves.
Mange ledige stillinger i Oslo
NLA Høgskolen rekrutterer til grunnskolelærerutdanning i Osl...
Rune (26) er med å sponse forskningen ved NLA
Derfor betaler han mindre i skatt og får en finger med i spil...
- Lokalpressen er det beste springbrettet
Journalist Paul André Sommerfeldt (28) har fått fast jobb i ...