- Det er i leken barn lærer

At lek handler om læring er viktig for Elin Thoresen. I sin doktorgrad har hun sett på hvordan barnehagelærere kan være deltakere i leken, både for å forsterke læringsprosessene, og hvordan leken kan ødelegges dersom de voksne ikke anerkjenner den.

Elin_Thoresen_1.jpg

Elin Thoresen (t.v.) ved dramaseksjonen på NLA Høgskolen disputerte i april. Her er hun sammen med dramakollega Anette Sofie Bernsen.

- Når de voksne er til stede for barna, både mentalt, fysisk og emosjonelt, kan man skape gode relasjoner, påpeker Elin Thoresen, og legger til:

- Og eksempelvis er det gjerne de voksne som sitter i sandkassen med barna som er til stede på den måten.

Elin Thoresen er ansatt ved dramaseksjonen ved NLA Høgskolen, og i april disputerte hun med sin doktorgrad med tittelen Kindergarten teachers as mediators in sociodramatic play interaction - A study of how kindergarten teachers function as mediators in sociodramatic play interaction with children aged four and five. Hun har altså sett på lek i barnehagen, og hvordan barnehagelærere kan virke inn på den.

 

Samspill i lek

Det betyr absolutt ikke at Thoresen mener at pedagoger skal legge alt inn på å gjøre leken til en læringsarena på de voksnes premisser. Hun er tvert imot svært opptatt av at lek er viktig i seg selv, at lek er læring i seg selv – og at barnehagelærerne må anerkjenne leken og hvordan barna uttrykker leken.

Mediering, et viktig begrep i doktoravhandlingen, er et begrep fra en russisk pedagog ved navn Vygotzky. Han har preget hvordan norske barnehager tenker i forhold til samspill og voksenroller i lek. Det handler om hvordan voksne med sine spørsmål, ytringer, kroppsuttrykk – hele seg – bidrar i leken og påvirker den.

- Hvis pedagogen har for mange agendaer kan det ødelegge leken. Så voksne må være bevisste, påpeker Thoresen.

 

Lekende voksne

I nesten fire måneder gjorde Thoresen feltarbeid der hun fulgte ansatte i barnehager.

- Det jeg så var barna trekkes til de voksne som er mer lekende i sin væremåte. Barna vil gjerne leke med de voksenpersonene. Da er det viktig at de voksne ivaretar og respekterer det barna vil at de voksne skal være for dem i leken.

 

Å øve på å leke

For studentene ved barnehagelærerutdanningen ved NLAs studiested på Breistein i Bergen er et av målene for Thoresen at leken skal bli en del av ryggraden.

- Vi gir studentene grunnleggende ferdigheter slik at de skal tørre å gå inn i leken når de kommer ut i barnehagen. Det er mulig å lære seg å leke igjen. Den beste egenskapen som barnehagelærer er å kunne improvisere, og det er det leken handler om. Det kan man øve seg til å bli god på.

Hun påpeker at det er i leken barn lærer, både språk, sosiale ferdigheter og samspill.

- Det kan den voksne forsterke. Men det må gjøres med kløkt, og innenfor lekens rammer. Lek handler om læring. Så hvis du hører at barnet ditt «bare» har lekt i barnehagen – så takk de voksne, avslutter hun.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 28.06.2017. Oppdatert 08.08.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...