Æresdoktorforelesning ved Universitetet i Oslo

Informasjon om æresdoktorforelesning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

Informasjon om æresdoktorforelesning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

Årets æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo,  er Professor Jan-Eric Gustafsson, <http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/>  Göteborg universitet. Les mer om æresdoktorgrad og kreering ved Universitetet iOslo. <http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/aresdoktorer/>  Det blir avholdt en egen æresdoktorforelesning av fakultetets kandidat.

 

Denne gjennomføres:
Dag: Torsdag 31. august 2017
Tid:   kl. 14 – til om lag kl 15.30
Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Tittel på æresdoktorforelesningen 2017:  Schooling and cognitive abilities. <http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/jan-ericgustafsson/abstract_forelesning.html>

Forelesningen er åpen for alle! 

For ytterligere informasjon, se vedlagte informasjonsflyere eller URL:http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/

 

Besøksadresse:
Helga Engs hus
(kart <http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/ <http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/> > )Sem Sælands vei 7

Av Steinar M. Heggen - Publisert 30.06.2017. Oppdatert 30.06.2017

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...