God økning for NLA Høgskolen

Nye tall fra Samordna Opptak viser en samlet økning på 12,8% prosent i antall tilbudte studieplasser på NLA Høgskolen, og det er en jevn økning på de fleste studieprogrammene.

Studenter_utemiljo_Gimlekollen_2.jpg

- Vi ser en positiv økning på stort sett alle hovedområdene, og alle studiestedene våre har en positiv utvikling og gode opptakstall, sier Knut Nilsen.

Totalt har 1508 fått tilbud om plass i hovedopptaket. Et av programmene som har størst prosentvis økning er årsstudiet i KRLE i Oslo, som har økt med 150%. Også lærerutdanningene og pedagogikk er populære studier blant søkerne.

- Det har vært et usikkert arbeidsmarked i lengre tid, og mange søker seg nok til «trygge» utdanninger som lærerutdanninger. Ikke minst har barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen et godt rykte og har på mange måter vært i forkant av utviklingen innen sektoren. Det er også gledelig at flere tas opp til de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene. Nye og gunstige ordninger for delvis tilbakebetaling av studielån, kan nok være en av faktorene som bidrar til gode opptakstall her, påpeker Knut Nilsen. 

Stor pågang på enkelte studietilbud

Avdeling for økonomi og administrasjon har hatt jevn økning i søkertall siden oppstarten i 2013. Både bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse har flere hundre søkere på venteliste for å komme inn. Likeledes har årsstudiet i idrett og pedagogikk også lange ventelister for å komme inn.

- I år har vi gjort om på pedagogikkutdanningen, og tilbyr en bachelor med vekt på spesialpedagogikk. Det er fint å se at denne har truffet, og vi ser høye søkertall på dette, sier Nilsen.

I takt med utviklingen?

I motsetning til trenden om nedgang i journalistutdannelse generelt, opplever NLA Høgskolen pågang på årsstudiet i journalistikk. Bachelor i journalistikk opplever derimot en svak nedgang i søkertallet som trenden tilsier.

Flere av studietilbudene har fortsatt noe ledig kapasitet og det er mulig å søke på ledige studieplasser gjennom Samordna Opptak og lokalt opptak ved NLA Høgskolen.

Samlet statistikk - hovedopptak gjennom Samordna Opptak til NLA Høgskolen

For spørsmål eller kommentar, ta kontakt med studieadministrativ leder Knut Nilsen, knut.nilsen@nla.no, tlf: 55 54 07 77

Av Kristina Dorothea Drivdal - Publisert 19.07.2017. Oppdatert 19.07.2017

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...