Utgivelser fra NLA

Undervisningshefter i bibelkunnskap og etikk

Til de kristne friskolene i Norge

Her kan du få en forhåndstitt i noen av bøekene som arbeidsgrupper, bestående av kristne skoleeiere og NLA Høgskolen, har utarbeidet.

Vi understreker at det IKKE må kopieres fra disse pdf-filene: dette er bare til informasjon og forhåndsvisning!

Heftene fås kjøpt hos NLA Høgskolen:

tlf. 55 54 07 50: E-post: post@nla.no

                                      

Tro som bærer - Etikk   Pris kr 180,- pr stk
Tro som bærer - Bibelkunnskap Pris kr 190,- pr stk
Tro som bærer - Kirkehistorie og kirkekunnskap Pris kr 200,- pr stk
Tro som bærer - Andre religioner og livssyn Pris kr 210,- pr stk
Troens vei - bibelkunnskap 5.-7. trinn Pris kr 450,- pr stk
Troens vei - Kristendommen før og nå  5.-7.trinn Pris kr 460,- pr stk
Kristendomskunnskap for VG1 og VG2 Pris kr