Alle Breistein

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
BLB Bacheloroppgave Høst 2017 15
BLBAB Bacheloroppgave Høst 2017 15
VUMA2AG17 Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
VUMA2BG17 Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
IDR104 Aktivitetslære 2 Vår 2018 15
BLFORB Barnehagen som forebyggende arena Vår 2018 30
BLKO1 KO1 Barns utvikling, lek og læring Høst 2017 30
BLKO2 KO2 Kunst, kultur og kreativitet Vår 2018 30
BLKO2AB KO2 Kunst, kultur og kreativitet Høst 2017 30
BLKO3 KO3 Språk, tekst og matematikk Høst 2017 20
BLKO4 KO4 Natur, helse og rørsle Høst 2017 20
BLKO4AB KO4 Natur, helse og rørsle Høst 2017 20
BLKO5 KO5 Samfunn, religion, livssyn og etikk Vår 2018 20
BLKO6 KO6 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Høst 2017 15
BLKO6AB KO6 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Høst 2017 15
GL17MAT2A Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17MAT2B Matematikk 2 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL17PE2 Pedagogikk og elevkunnskap 2, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL17PE2DES Pedagogikk og elevkunnskap 2, desentralisert Høst 2017 15
GL17PE3DES Pedagogikk og elevkunnskap 3, desentralisert Høst 2017 15
GL17PE4 Pedagogikk og elevkunnskap 4, 3. studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5PE2 Pedagogikk og elevkunnskap 2, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL5PE4 Pedagogikk og elevkunnskap 4, 3.studieår 5-10 Høst 2017 15
IDR101 Aktivitetslære 1 Høst 2017 15
IDR102 Idrettsbiologi Høst 2017 15
IDR103 Idrett og samfunn Vår 2018 15
VIIKT1-ITP IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 2 Vår 2018 15
VIIKT1-ITM IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 1 Høst 2017 15
GL5RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL5RL2RK Religion, livssyn og etikk 2, 5.-10.trinn Høst 2017 30
GL17RL4 Religion, livssyn og etikk 2, 3.studieår 1-7 Høst 2017 30
GL5RL3 Religion, livssyn og etikk 2, 3.studieår 5-10 Høst 2017 30
GL17RL2 Religion, livssyn og etikk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL17KRØ1 Kroppsøving 1 1.-7.trinn Høst 2017 30
VUKØ1G17 Kroppsøving 1, 1.-7. Høst 2017 30
GL5KRØ1 Kroppsøving 1 5.-10.trinn Høst 2017 30
VUKRØ1G5 Kroppsøving 1 5.-10.trinn Høst 2017 30
BLKO3AB KO3 Språk, tekst og matematikk Vår 2018 20
GL5KH2 Kunst og håndverk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
VUKH2G5 Kunst og håndverk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
GL17KH2 Kunst og håndverk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
VUKH2G17 Kunst og håndverk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
GL5MAT1A Matematikk 1 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
VUMA1AG5 Matematikk 1 nett, modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL5MAT1B Matematikk 1 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
VUMA1BG5 Matematikk 1 nett, modul 2 5-10 Vår 2018 15
GL17MA2 Matematikk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
VUMA2AG5K Matematikk 2 modul 1 5-10 Høst 2017 15
VUMA2BG5K Matematikk 2 modul 2 5-10 Vår 2018 15
VUMA2BG5 Matematikk 2 nett, modul 2 5-10 Vår 2018 15
GL5MA2B Matematikk 2, 2.studieår modul 2 5-10 Høst 2017 15
GL5MAT2B Matematikk 2 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL5MA2A Matematikk 2, 2.studieår modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL5MAT2A Matematikk 2 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
VUMA2AG5 Matematikk 2 nett, modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL17MUS2 Musikk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
VUMU2G17 Musikk 2 1.-7.trinn Vår 2018 30
GL5MUS2 Musikk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
VUMU2G5 Musikk 2 5.-10.trinn Vår 2018 30
GL5NAT1B Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
VUNA1BG5 Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2 Vår 2018 15
GL5NAT1A Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
VUNA1AG5 Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17NAT1A Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
VUNA1AG17 Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 Høst 2017 15
GL17NA2 Naturfag 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5NA2 Naturfag 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17NAT1B Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
VUNA1BG17 Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2 Vår 2018 15
VUNA2G5 Naturfag 2 nett 5.-10.trinn Høst 2017 30
GL17NA3 Naturfag 2, 3.studieår 1-7 Høst 2017 30
GL5NA3 Naturfag 2, delvis nettbasert 5.-10. trinn Høst 2017 30
VUNA2G17 Naturfag 2 nett 1.-7.trinn Høst 2017 30
VUNO1AG5 Norsk 1, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
GL5NOR1A Norsk 1, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
GL5NOR1B Norsk 1, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
VUNO1BG5 Norsk 1, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
GL17NO1DES Norsk 1, desentralisert 1.-7.trinn Høst 2017 30
GL17NO2 Norsk 1, 2.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5NOR2A Norsk 2, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
VUNO2AG5 Norsk 2, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
VUNO2AG5K Norsk 2, 5.-10. modul 1 Høst 2017 15
GL5NOR2B Norsk 2, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
VUNO2BG5 Norsk 2, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
VUNO2BG5K Norsk 2, 5.-10. modul 2 Vår 2018 15
GL5NO2A Norsk 2, 2.studieår modul 1 5-10 Høst 2017 15
GL5NO2B Norsk 2, 2.studieår modul 2 5-10 Høst 2017 15
GL17PE3 Pedagogikk og elevkunnskap 3, 3.studieår 1-7 Høst 2017 15
GL5PE3 Pedagogikk og elevkunnskap 3, 3.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17PE4DES Pedagogikk og elevkunnskap 4, desentralisert Høst 2017 15
VUPEDVEI1-M1 Veiledning og ulike veiledningstradisjoner Høst 2017 15
VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder Vår 2018 15
VIRLEPAA RLE1 Påbygging Vår 2018 10
GL5SA2 Samfunnsfag 1, 2.studieår 5-10 Høst 2017 15
GL17SA1 Samfunnsfag 1, 1.-7. trinn Høst 2017 30
VUSAM1G17 Samfunnsfag 1 1.-7.trinn Høst 2017 30
GL5SA3 Samfunnsfag 2, 3.studieår 5-10 Høst 2017 30
VUSP Småbarnspedagogikk Vår 2018 30