Alle Sandviken

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
BIHEB101 Bibelhebraisk Høst 2017 20
TAM302 Encountering God through Scripture: Hermeneutical Reflections and Exegetical Explorations Høst 2017 15
EX101 Examen philosophicum Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Vår 2018 10
EX102 Examen facultatum Høst 2017 10
EX102 Examen facultatum Vår 2018 10
GL17REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL17REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
GL5REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL5REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
IKF221 Intercultural Bachelor Thesis Vår 2018 15
IKF303 Project - Design and Applied Intercultural theories Vår 2018 15
IKF304 Socio-Cultural and Regional Specialisation Vår 2018 15
IKF305 Socio-Cultural Specialisation Vår 2018 5
IKF110 Innføring i interkulturell forståelse Høst 2017 25
IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika Høst 2017 10
IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika Vår 2018 10
IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge Vår 2018 10
IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge Høst 2017 10
IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand Vår 2018 20
IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar Vår 2018 10
IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar Høst 2017 10
IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder Høst 2017 5
IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse Vår 2018 10
IKF213 Religion, utvikling og bistand Høst 2017 30
IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon Høst 2017 15
IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv Høst 2017 15
IKF220 Intercultural Theory and Practice Vår 2018 15
IKF301 Intercultural theories Høst 2017 20
IKF302 Methodology Høst 2017 10
KMA301 Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie Høst 2017 20
KMA302 Kristen tro i kontekst Høst 2017 10
KMA303 Etikk i kontekst Vår 2018 10
KMA305 Kultur og identitet Høst 2017 10
KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse til masteravhandlingen Vår 2018 10
KMA307 Kirke og ledelse Høst 2017 10
KMA308 Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet Høst 2017 10
KMAT342 Kirkehistorisk epokestudium Vår 2018 10
KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium Høst 2017 10
KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium Høst 2017 10
KMA_AVH Masteravhandling Høst 2017 40
KME201 Kristologi i møte med vår tid Høst 2017 10
KME203 Kirke, stat og samfunn Høst 2017 10
KME204 Contemporary Missiology Høst 2017 10
KME207 Medier, myter og identitet Vår 2018 10
KME208 Jødedom Vår 2018 10
KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese Vår 2018 10
LAT101 Innføring i latin Vår 2018 10
LAT102 Latinske tekster og grammatikk Vår 2018 10
TAM304 Missional Ecclesiology in light of Trinitarian Faith and Contemporary Culture Vår 2018 15
RELPED210 Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen Vår 2018 10
ORG101 Organisasjon i praksis Vår 2018 5
P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk s Høst 2017 40
P211 Interkulturell pedagogikk Høst 2017 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Vår 2018 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Høst 2017 15
P240 Innføring i allmenn pedagogikk Vår 2018 15
P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Høst 2017 15
P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer Høst 2017 15
P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser Vår 2018 15
P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid Høst 2017 15
P271 Pedagogisk debatt Høst 2017 5
P272 Familiepedagogikk Vår 2018 15
P273 Kommunikasjon og holdningsdanning Høst 2017 15
P290 Bacheloroppgave i pedagogikk Høst 2017 15
P290 Bacheloroppgave i pedagogikk Vår 2018 15
P300 Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning Høst 2017 30
P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet Vår 2018 30
P330 Verdibasert ledelse Vår 2018 15
P331 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring Vår 2018 15
P340 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer Vår 2018 15
P341 Spesialpedagogiske tema med praksis Vår 2018 15
P3PRO Prosjektplan Høst 2017 20
PMAS Masteravhandling i pedagogikk Vår 2018 40
PMAS Masteravhandling i pedagogikk Høst 2017 40
PTL101 Innføring i praktisk teologi og ledelse Høst 2017 30
PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke Vår 2018 30
PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay Høst 2017 30
PTL230 Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs Vår 2018 10
REL110 Bibelen Høst 2017 10
REL120 Kristendommens historie Høst 2017 10
REL130 Innføring i religionsvitenskap Høst 2017 10
REL140 Religionsvitenskap med fordypning Vår 2018 10
REL150 Etikk, filosofi og livssyn Vår 2018 10
REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk Vår 2018 10
RELPED110 Relasjonsledelse Høst 2017 10
RELPED120 Ledelsesfilosofi Vår 2018 10
RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge Vår 2018 10
TAM303 Spirituality and Spiritual formation Vår 2018 15
TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling Høst 2017 10
TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom Vår 2018 10
TEOL130 Innføring i praktisk teologi Høst 2017 10
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke Vår 2018 10
TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis Høst 2017 10
TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis Høst 2017 10
TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid Vår 2018 10
TAM301 Thinking theologically about practice Høst 2017 15