Studieavgifter ved NLA Bergen

Studieavgifter for studieåret 2017/2018

Ordinær studieavgift for studieåret 2017/2018, er kr 2690,- pr semester. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Bergen kommer i tillegg (kr 570,- studieåret 2016/2017).

Studieavgift for videreutdanning/nettstudier er for studieåret 2017/2018 kr 5440,- pr semester. I tillegg kommer semesteravgift til SiB. 

Prisliste for studieåret 2017/2018
 

Studieavgifter for studieåret 2016/2017

Ordinær studieavgift for studieåret 2016/2017, er kr 2690,- pr semester. Semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Bergen kommer i tillegg med kr 570,-.

Studieavgift for videreutdanning/nettstudier er for studieåret 2016/2017 kr 5540,- pr semester. I tillegg kommer semesteravgift til SiB. 

Noen studier kan ha egne studieavgifter, se prisliste.

Alle nye studenter får tilsendt giroblankett for betaling av studieavgiften og SiB-avgift. Giroen inneholder også PIN-kode og studentnummer. Ved for sen betaling blir studenten fakturert for et purregebyr. Studenter som trekker seg fra studiet etter betalingsfristen får ikke refundert avgiften.

Redusert avgift

For kvotestudenter og internasjonale studenter uten rett til lån og stipend i lånekassen, er studieavgiften 50 prosent av ordinær avgift, innenfor normert studietid for programmet. Det gis ikke reduksjon i semesteravgiften til Studentsamskipnaden. Internasjonale studenter som bruker lenger tid enn normert for programmet, betaler ordinær avgift resten av studietiden.

Avgifter ved sensur av masteravhandling

For masteravhandlinger levert etter fristen gjelder følgende: Når sensuren avholdes innen 31.august/31.januar, er sensuren gjennomført i samme semester og det skal ikke betales nye avgifter. Sensur etter dette utløser full studieavgift for nytt semester.

Annet

Etter fristen for vurderingsoppmelding, vil NLA tillate oppmelding mot et gebyr forutsatt at det arrangeres eksamen og at det er plass i eksamenslokalet. Gebyret er på kr 350,-.

Tilleggskostnader i fag

En del fag har ekstra kostnader til materialer og turer. Se prisliste for mer informasjon.


Prisliste 2016-2017 ved NLA Høgskolen Bergen