Bygginformasjon

Breistein

Kart_Breistein_2015_mindre.jpg

A-bygget. (Administrasjonsbygget)

Dette bygget inneholder resepsjonen, og kontorer for administrasjonen og lærere. 

B-bygget. (Sentralbygget)

Her finner du festsalen, personalrom/møterom, glasshuset, spesialrom for estetiske fag, dramarom, teknisk avdeling og kantine. Kantinen er til vanlig åpen fra 0845-1445, onsdag stenges kantinen kl. 14.30 og fredag kl. 14.00. Det er den vernede bedriften Spekter Pluss som står for kantinedriften.

C-bygget. (Læringsbygget)

Her er det grupperom og lærerkontorer.

D-bygget. (Undervisningsbygget)

Her foregår mesteparten av undervisningen. I tillegg inneholder bygget noen grupperom, musikkrom og datarom.

E-bygget. (Studiebygget)

Dette bygget inneholder bibliotek, lesesal, dataarbeidsplasser og lærerkontor.

F-bygget. Utleiebygg

Romnummer

Rommene i alle byggene blir nummerert med bokstav for bygning og et tresifret tall. Tall på 100-serie indikerer 1.etasje, tall på 200-serie indikerer 2.etasje.
F.eks vil D129 være et rom i 1.etasje i bygning D.

Sandviken

Hovedbygget:

Kjeller

 • Øvingslokale
 • Diverse rom med blant annet bordtennisbord
 • Garasje for ansatte (plass til 16 biler)
 • Kjelleren fungerer og som tilfluktsrom

1. etasje

 • Foajé
 • Resepsjonen
 • Studieadministrasjonen
 • Auditorium 1
 • Seminarrom 1
 • Grupperom
 • Kontor for Studentutvalget
 • To dataterminaler for raske oppslag
 • Bønne- og hvilerom
 • Garderobe, toalett og studentdusj

2. etasje

 • Auditorium 2
 • Auditorium 3
 • Kantine, med utgang til terrasse
 • Storstua
 • Kapellet
 • Studentprest
 • Lærerkontorer

3. etasje

 • Auditorium 4
 • Auditorium 5
 • Lesesal
 • Seminarrom 2
 • Administrasjonen
 • IT-avdeling
 • Dataterminaler, skriver og kopimaskin til bruk for studenter
 • Overgang til Østfløyen

4. etasje

 • Biblioteket
 • Konferanserommet
 • Lærerkontorer

Østfløyen

 • Lesesal med faste leseplasser for blant annet masterstudenter i 2. etasje
 • Lærerkontorer