Studentdemokratiet

Studentene ved NLA Høgskolen har valgt å organisere seg i to ulike studentdemokratiske organ. Studentparlamentet er det øverste organet, og det er felles for alle studenter ved NLA Høgskolen, uansett studiested. I tillegg har vi ett studentråd på hvert av de fire studiestedene. I sammenhenger hvor NLA Høgskolen bare har én representant fra studentene, samarbeider disse organene om finne representanter for høgskolen.

Studentråd

Studentrådene (SR) er studentorganet på de enkelte studiestedene, og rådet arbeider primært med lokale saker. Studentrådet er det naturlige kontaktleddet ut i klassene/gruppene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som enkeltstudenter kommer med. 

SR består av én representant fra hver klasse. Studentrådet konstituerer seg selv (velger leder og resten av styret). Styret forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen, studentparlamentet og andre studentorganisasjoner.

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) jobber med saker som angår studenter ved alle NLA Høgskolens studiesteder. SP tar også opp enkeltsaker som blir lagt fram for dem. Studentparlamentet har representanter i alle sentrale råd og utvalg ved NLA Høgskolen og representerer der studentenes interesser.

SP er overordnet studentorgan, og samarbeider med studentrådene i lokale saker der hvor det er naturlig.

- Morsomt og lærerikt

- Å engasjere seg i studentpolitikk er noe av det morsomte og mest lærerike en kan gjøre i studietiden. Her får du grundig innføring i tale- og debatteknikk, unik innsikt i hvordan høgskolen drives, samt politiske prosesser. Du blir kjent med andre engasjerte studenter fra ulike studieretninger og campus , og du er garantert et innholdsrikt år!

Det skriver Camilla Hermansen og Gjermund Håkonseth, leder og nestleder ved Studentparlamentet ved NLA. De forteller videre om Studentparlamentet:

Studentparlamentet er det studentdemokratiske organet som går på tvers av alle campusene ved høgskolen. Studentparlamentet representerer alle studentene ved NLA Høgskolen (NLA), og er øverste studentdemokratiske organ ved NLA Høgskolen, som arbeider for at du som student skal ha et best mulig utdanningstilbud og læringsmiljø.

Studentparlamentet skal ivareta studentenes interesser, og behandler saker på alle nivå i og utenfor NLA. Studentparlamentet uttaler seg på vegne av hele NLAs studentmasse. Studentparlamentet velger også studentrepresentanter til en rekke råd, styrer og utvalg på høyskolen, og til Norsk studentorganisasjon.

Studentparlamentet er høringsinstans for blant annet NLA Høgskolen og Norsk Studentorganisasjon. Det vil si at det er Studentparlamentet som uttaler seg på vegne av alle studentene i viktige saker. Studentparlamentet kan gjøre prinsipielle vedtak på vegne av alle studentene på NLA, og er derfor en svært viktig del av studentdemokratiet.

Utvalg av noen sakene som studentparlamentet har arbeidet med det og vært med på siste året:

 • praksis i akademia
 • PC på eksamen
 • innføring Students at risk ordningen ved NLA Høgskolen
 • lik fianiseringsordning og likestilling av private og offentlige utdanningsinstitusjoner
 • Frafallet i utdanning ved NLA Høgskolen
 • Skikkethetsordningen ved NLA
 • Semesteravgiften ved NLA
 • Vært med på å ansette forelesere og tilsette ny rektor ved NLA Høgskolen
 • Årets foreleser ved NLA
 • Kvalitetsikring av utdanningstilbudene og utdanningen ved institusjonen, organisert organisasjonskurs og tillitsvalgtkurs
 • Studentombud på NLA
 • Nei til innføring av skolepenger for internasjonale studenter (i debatt med K.Hareide (Krf) og Iselin Nybø (V))
 • Debatt med Kunnskapsminister Thorbjørn R. Isaksen om private institusjoner
 • møte med Statsminister Erna Solberg om studentengasjement og viktigheten av å engasjere seg i sin studiehverdag
 • FK Norges Ungt lederskapskonferanse om Ungt entreprenørskap, SAIHs høstsamling og årsmøte
 • Ledersamling og årsmøtet til International Student Union
 • Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon
 • International studentsday 17 november


Studentparlamentet ved NLA Høgskolen er medlem av Norsk studentorganisasjon og Student- og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH).

Om du har noen spørsmål eller lurer på hva vi i studentparlamentet arbeider med av saker, er det bare å kontakte oss:

Facebook: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Mail: sp-nla@hotmail.com

Twitter: @SP_NLA