Emnebeskrivelse

3KL205 Bibelformidling og populærkultur (Høst 2016)

Navn Bibelformidling og populærkultur
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

Gimlekollen, Kristiansand

Forkunnskapskrav

3KL205 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper: 3KL101 og 3KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om populærkultur som livssynsformidler
 • har kunnskap om bibelformidling ved bruk av populærkulturelle tekster

Ferdigheter: 

 • kan analysere utvalgte populærkulturelle fortellinger med utgangspunkt i livssynsteori
 • kan formidle bibelske tekster og tema med populærkulturelle uttrykk som ressurser

 Kompetanse:

 • kan utvise respekt, og kritisk vurderingsevne i møte med tekster i Bibelen og populærkulturen

Innhold

3KL205-1 Populærkulturelle fortellinger som sentrale livssynsformidlere

Her introduseres aktuelle populærkulturelle uttrykk hvor livssynselementene i disse analyseres, og hvor dette relateres til kristen tro.

3KL205-2 Bibelformidling i møte med utfordringen fra populærkulturen Her introduseres populærkulturen som aktuell utfordring for bibelformidling hvor dette også settes inn i en større mediefaglig og teologisk sammenheng.

3KL205-3 Bibelformidling med bruk av populærkultur Her gis praktiske eksempler på hvordan temaer fra populærkulturen kan brukes i aktuell formidling av bibelske tekster og tema.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL205 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For fjernstudentene gjelder 4-5 obligatoriske kursdager. Undervisningen består her av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer og ’case’ drøftes. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops. Når seminarformen brukes, danner studentenes bidrag utgangspunkt for samtale og drøfting som hjelp til refleksjon rundt sentrale tema i pensum. I workshops står analyse av ulike medietekster sentralt, sammen med oppgaveskriving og praktiske formidlingsøvelser.

Både i fjernstudium- og lokalstudiumvarianten inngår medieanalyse som sentral arbeidsmåte, der en av analysene leveres for godkjenning av faglærer.

For medieanalysen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldene manual.

Eksamens- og vurderingsordninger

Avsluttende vurdering

 

Vurderingen i 3KL205 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på ca. 4000 ord (pluss minus 15 %).

For den skriftlige prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.
Oppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Pensum

3KL205-1 Populærkulturen som aktuell utfordring for bibelformidling

Pensum (401 s.)

 • Johnston, Robert K.: Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue [Engaging Culture Series] (Grand Rapids: Baker Academic, 2006; 2nd ed.) 270 s.

eller

 • Watkins, Tony: Focus: The Art and Soul of Cinema. (Carlisle: Damaris Publishing/Authentic Media, 2007) (208 s.)
 • Leer-Salvesen, Kjartan: Fra glansbilde til antihelt. Jesus på film (Oslo: Verbum 2005) Del II s.87-186. (100 s.)
 • Pollard, Nick: “Philosophical Investigation and Spiritual Investigation in Contemporary Popular Culture”, Culture Watch. Publisert 2003 på www.damaris.org/cw - Comment - Culture. (6 s.)
 • Dahle, Margunn Serigstad: “Worldview Analysis of Popular Media – A Christian Perspective” i Budskap 2006. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole. (Oslo: Fjellhaug Skoler, 2006) (10 s.)
 • Watkins, Tony: Biblical Communication and Popular Culture: On Principles, Passages and Practices (Kristiansand/Southampton: Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris, 2009) (15 s.)

3KL205-2 Populærkulturelle fortellinger som sentrale livssynsformidlere

Pensum (Tilsvarer ca 300 s.)

Enten:

 • Couch, Steve (red): Matrix Revelations: A Thinking Fan’s Guide (Southampton: Damaris Publishing, 2003) (190 s.)
 • Filmtriologien Matrix, Matrix Revelations og Matrix Revolution.
 • Studieguider til trilogien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Watkins, Tony: Dark Matter: A Thinking Fan’s Guide to Philip Pullman (Southampton: Damaris Publishing, 2004) (265 s.)
 • Triologien Den mørke materien av Philip Pullman
 • Filmen Det gylne kompasset (2007)
  • Evt supplert med romanene:
  • Pullman, Philip: Det gylne kompasset (Oslo:Aschehoug, 1997)
  • Pullman, Philip: Den skarpeste kniven (Oslo:Aschehoug, 1999)
  • Pullman, Philip: En kikkert av rav (Oslo:Aschehoug, 2000)
 • Studieguider til trilogien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Couch, Steve: Back in Time. A Thinking Fan’s Guide to Doctor Who (Southamptom: Damaris Books 2005) (249 s.)
 • Fjernsynsserie om Doctor Who, utvalgte episoder.
 • Studieguider til serien på www.culturewatch.org og www.kulturviduet.no

Eller:

 • Filmene DaVinci-koden (2006) og Engler og Demoner (2009)
  • Evt supplert med romanene
  • Dan Brown: DaVincikoden (Oslo: Bazar, 2005)
  • Dan Brown: Engler og demoner (Oslo: Bazar, 2009)
 • Davidsen, Bjørn-Are: DaVinci dekodet. Hemmeligheten bak ryktene om Jesus (Oslo: Lunde Forlag, 2006; 2. utg.) (160 s.)
 • Studieguider til Dan Browns bøker og filmer på www.CultureWatch.org og www.Kulturvinduet.no.

Eller:

 • Filmen 24 (2008) og fem episoder av serien 24 (helst fra ulike sesonger)
 • Weed, Jennifer Hart et al. 24 and Philosophy (Oxford: Blackwell Publishing, 2008) (220s.)
 • http://krishk.wordpress.com/2009/01/10/25-facts-about-jack-bauers-24/
 • http://krishk.wordpress.com/2010/06/06/the-end-of-twenty-four/

  Eller:

 • Ti episoder av serien Frustrerte Fruer (helst fra ulike sesonger)
 • McCabe, Janet & Kim Akass: Reading Desperate Housewives (London: I. B. Tauris 2006) (215 s.)
 • Crook. Loiuse: "Desperate Housewives - discussion guide" CultureWatch  (2005) http://www.damaris.org/content/content.php?type=1&id=241,
 • Porthouse, Annie: "Secrets and Lies on Wisteria Lane" CultureWatch (2005) http://www.damaris.org/content/content.php?type=5&id=484
 • Watkins, Tony: "When The American Dream goes wrong" CultureWatch (2005)  http://www.damaris.org/content/content.php?type=5&id=399,

3KL205-3 Populærkulturelle uttrykk som utgangspunkt for bibelformidling

Pensum (ca. 150 s.)

 • Undervisningsmateriale for pre-evangeliserende temaopplegg fra www.culturewatchcourse.org
 • Tre selvvalgte bibelstudiehefter fra den engelske serien Connect Bible Studies og/eller den norske serien Bibel Link. For eksempel:
  • Friends (Southampton: Damaris Publishing, 2003) 20 s.
  • Harry Potter (Kristiansand: Damaris Norge, 2004) 20 s.
  • Ringenes Herre (Kristiansand: Damaris Norge, 2004) 20 s.
  • Narnia (Kristiansand: Damaris Norge, 2005) 20 s.
  • Da Vinci Koden (Kristiansand: Damaris Norge, 2006) 20s.
 • De valgte bibelstudieheftene suppleres med studieguider, artikler og kommentarer fra www.CultureWatch.org og www.Kulturvinduet.no om de aktuelle populærkulturelle uttrykkene.
 • Fire selvvalgte bibeltekster om relevante temaer, med tilhørende tekstkommentarer fra New Bible Commentary (tilgjengelig via www.ToolsForTalks.com)
« Tilbake