Praktisk teologi og ledelse - NLA Høgskolen

Praktisk teologi og ledelse

Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i menigheter og frivillige/ideelle organisasjoner. Du får bryne deg på innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi, refleksjoner fra engasjerte forelesere og kloke mentorer, og erfaringer fra teori og praksis.

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse kan tas i både Bergen og Oslo. Studiet består av studieuker med veiledning i grupper, praksis i organisasjoner eller menigheter, selvstudium, oppgaveskriving, og studietur til England. Det legges også opp til at du skal få være med og arrangere en fagkonferanse for barne- og ungdomsarbeid.

NLA samarbeider med forskjellige organisasjoner og menigheter om praksisutplasseringer. Du kan også søke om å ha eget arbeid som praksis. I tillegg tilbyr St. Jakob HUB en utvidet praksis med honorar.

Spørsmål om praksis rettes til May Bente Matre. may.mat@nla.no, tlf 55540769.

Studiet tar sikte på å oppøve grunnleggende ferdigheter

  • I å tolke fenomener og behov i dagens samfunnsliv, barne- og ungdomskultur i lys av Bibelen og andre sentrale tekster fra kirke- og filosofihistorien.
  • I å tolke og formidle Bibelen i lys av fenomener og behov i dagens samfunnsliv, barne- og ungdomskultur.
  • I selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, åndelig ledelse etc.
  • Som barne- og ungdomsleder, menighetsleder, frivillighetsleder etc.

Les også: - Kristen tro er blitt eksotisk og spennende
Les også: Korleis skaffe ungdomsleiarar i kyrkjelyden?

Årsstudiet gir innføring i praktisk-teologisk metode, ledelse og trosopplæring for ulike aldersgrupper, og kvalifiserer blant annet til arbeid som trosopplærer og barne- og ungsomsarbeid i Den norske kirke.
Les mer om årsstudiet.

I bachelorgraden velger du selv relevant fordypning, for eksempel fra NLA Høgskolen sitt mangfoldige studietilbud: f.eks. idrett, teologi, kunstfag, mediefag, kommunikasjon og livssyn, interkulturell forståelse, pedagogikk, eller RLE. Bachelorgraden kvalifiserer blant annet til menighetspedagog i Den norske kirke.
Les mer om bachelorgraden.

Se også bachelorgrad i teologi (Bergen).

Spørsmål om studiet, kontakt: Marit Hammer, Tlf 55540766

 
 
Fakta om studiet:
Studiepoeng: 180
Studiested: Bergen og Oslo
Søknad: Samordna opptak

Studieavgift pr semester: kr 2.690,- + avgift til studentsamskipnaden.

Utgifter til studieturer kommer i tillegg. Innføringstur på høsten og lengre studietur på våren.

Årsenheten kan også tas som deltidsstudium.