Barnehagelærer

Fordypningsemne våren 2018, BL

Pedagogical Leadership I+II,  15+15 ECTS

Pedagogisk ledelse, 30 sp

Barn, medier og livssyn, 30 sp

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
BLB Bacheloroppgave Høst 2017 15
BLBAB Bacheloroppgave Høst 2017 15
BLFORB Barnehagen som forebyggende arena Vår 2018 30
BLKO1 KO1 Barns utvikling, lek og læring Høst 2017 30
BLKO2 KO2 Kunst, kultur og kreativitet Vår 2018 30
BLKO2AB KO2 Kunst, kultur og kreativitet Høst 2017 30
BLKO3 KO3 Språk, tekst og matematikk Høst 2017 20
BLKO4 KO4 Natur, helse og rørsle Høst 2017 20
BLKO4AB KO4 Natur, helse og rørsle Høst 2017 20
BLKO5 KO5 Samfunn, religion, livssyn og etikk Vår 2018 20
BLKO6 KO6 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Høst 2017 15
BLKO6AB KO6 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Høst 2017 15
BLKO3AB KO3 Språk, tekst og matematikk Vår 2018 20