Bachelor i musikk, menighet og ledelse

 

Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Bachelornivå
Studiepoeng 180
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 6
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Staffeldtsgate, Oslo

Generelt om studiet

3-årig bachelor i musikk menighet og ledelse (MML) er en profesjonsutdanning som gir studentene både kunnskaper og ferdigheter som trengs for å være musiker eller musikkleder i kirkelige sammenhenger. Selv om kirke og menighet regnes som primærkontekst, gir dette studiet solid kompetanse i mange sammenhenger også utenfor kirken. Studiet har hovedfokus på musikkutøvelse i likhet med URM, vår «rene» utøvende rytmiske BA i musikk, men MML gir i tillegg kompetanse innen ulike kristendomsemner, PTA-emner (praktisk-teologiske og administrative) og musikkemner som er viktig for arbeid i kirkelig sammenheng. På MML finnes både et rytmisk og et klassisk miljø som er med på å gi studentene en større musikalsk bredde. Studenten velger klassisk eller rytmisk fordypning.

Ved MML er de ulike emnene knyttet sammen med det mål å skape en helhetlig utdanning som har et utøvende og praktisk sikte. Studiet tar sikte på å gi studentene både faglig kompetanse, formidlingskompetanse, sosial kompetanse, yrkesetisk kompetanse, ledelses- og utviklingskompetanse. Både utøvende og teoretiske musikkemner knyttes sammen med praktiske og teoretiske kristendoms- og PTA-emner. Med bl.a. studietur til USA, ulike former for praksis integrert i studiet, huskonserter, obligatorisk samspill, arrangering, musikkproduksjon med arbeid i studio og mye mer, får studentene både en solid opplæring og utfordringer som dyktiggjør dem til å arbeide med musikk både i og utenfor kirken. Skolen har også daglige andakter i ulike varianter der både studenter og ansatte er involvert.

MML har nylig gjennomgått en omleggingsprosess, i første rekke i forhold til rekkefølgen på emnene. Det gis mer rom til å arbeide med musikalske ferdigheter i starten av studieløpet, samtidig som ledelsesfagene og noen flere av de teoretiske emnene kommer senere i studieløpet.

Se oversikt over studiets oppbygging og semestervis oversikt over emner og studiepoeng i studieplanen for musikk, menighet og ledelse.

Fullført studium gir 180 studiepoeng, der 120 stp er musikkemner, 30 stp er kristendomsemner og 30 stp er PTA-emner (praktisk-teologiske og administrative emner). På MML3 kan studentene velge 15 stp blant et godt utvalg av praktisk-teologiske og administrative emner.

Lokaliteter og fasiliteter

Høgskolen ligger sentralt i Oslo, kun et steinkast fra slottet, og har dermed nærhet til mange menigheter og et stort og mangfoldig musikktilbud. Skolen har rom og utstyr til ulike behov. Det er bl.a. eget studio basert på ProTools, som studentene benytter underveis i studiet og til egne produksjoner, auditorium med surroundanlegg, moderne musikkproduksjons- og programmeringsrom, undervisningsrom med digitalpianoer, metodikkrom, samt en rekke øvingsrom og bandrom.

Oppstart

Studiet starter med innføringsdager for alle nye muskkstudenter. Studentene blir kjent med studiet, skolen og de fasiliteter som finnes her. I programmet legges det gjerne inn en konsert eller et møte med en relevant artist som deler av sine erfaringer.
Overnattingsturen til Nordmarkskapellet er viktig. Der blir det noe undervisning av skolens musikklærere og god anledning til å bli kjent med hverandre.

Videre blir det en felles åpning for alle studenter og ansatte med påfølgende start for undervisning etter timeplan.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve.

Videre utdanning

NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr også et påbyggingsår (MML4) som mange velger å gjennomføre i tillegg til den treårige bacheloren. Dette påbygningsåret har ytterligere utøvende musikkfokus, har 25 stp musikkvalgemner der man bl.a. kan fordype seg i satslære, korledelse, musikkhistorie, musikktenkning, musikkproduksjon, hovedinstrument solo/samspill, improvisasjon, identitet og bransjekunnskap m.m. Med dette påbygningsåret kan MML bl.a. gi kompetanse tilsvarende en fullverdig URM (bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Med MML4 har studentene en solid og bred bachelorgrad i musikk som gir grunnlag for videre studier på mastergradsnivå ved andre institusjoner, bl.a.

  • master i musikkvitenskap (eksempelvis ved Universitetet i Oslo)
  • master i utøvende musikk (ved høgskoler som tilbyr treårig BA i utøvende musikk)

I kombinasjon med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), vil man videre kunne få lektorkompetanse i musikk.

NLA Staffeldtsgate tilbyr kantorutdanning med orgel hovedinstrument gjennom 4 år på MML. Ta kontakt med oss dersom dette skulle være av interesse.

Fullført 3-årig bachelor i Musikk menighet og ledelse (MML) med påbygningsåret MML4 kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH). Gjelder MML-studier påbegynt høsten 2014 eller senere.

Yrkesmuligheter

Bacheloren i musikk menighet og ledelse gir en unik faglig kompetanse til å jobbe som menighetsmusiker, menighetspedagog, trosopplærer eventuelt i kombinasjon med annen musikkvirksomhet i eller utefor kirken.

Slik fikk Linn Margrete drømmejobben

Studiet gir også kompetanse til å jobbe som leder i barne- og ungdomsarbeid og arbeid innen frivillige og humanitære organisasjoner, nasjonalt eller internasjonalt. Med ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan det undervises i grunnskole, kulturskole eller på folkehøgskole.

Mange bruker utdanningen som et springbrett til videre utdanning, andre arbeider som freelancemusikere på fulltid eller deltid. Musikkarriere på alle nivåer er en mulighet mange benytter seg av underveis og etter endt utdanningen ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

Robin Alexander ble komponist, skuespiller og regissør

« Tilbake