Norsk 2 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Videreutdanning under Utdanningsdirektoratets vikar- eller stipendordning for videreutdanning av lærere.  Ved ledig kapasitet kan det tas opp søkere utenfor ordningen, under forutsetning av at søkeren er lærer med pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene og er tilsatt i skolen i studieperioden. Se www.udir.no/videreutdanning.

Norsk 2; 5-10 bygger på Norsk 1 i grunnskolelærerutdanningen eller Norsk 1 fra allmennlærerutdanningen, eller tilsvarende. Emnet er et påbyggingsstudium i norsk og norskdidaktikk.

Innhold

Norsk 2 5-10 inneholder to moduler, hver på 15 studiepoeng. Modul 1 har undervisning i høstsemester og modul 2 i vårsemester.

Modul 1 har fokus på videre lese- og skriveopplæring.

Samlinger høsten 2017:
1. samling: torsdag 31. og fredag 1. september
2. samling: torsdag 5. og fredag 6. oktober
3. samling: torsdag 23. og fredag 24. november

Emneplan: Norsk 2 5-10 modul 1. Samlingsbasert


Modul 2 har fokus på litterært og språklig mangfold.

Samlinger våren 2018:
1. samling: torsdag 25. og fredag 26. januar
2. samling: torsdag 15. og fredag 16. mars
3. samling: torsdag 3. og fredag 4. mai

Emneplan: Norsk 2 5-10 modul 2. Samlingsbasert

Organisering

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager (torsdag og fredag) pr. semester. Disse består av forelesninger og seminar. I periodene mellom samlingene skal studentene gjennomføre noen arbeidskrav, som kortere artikler og nettbaserte fagsamtaler.

NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen it’s learning. Kontakten mellom samlingene vil foregå her, både studentene imellom og mellom fagveileder og student.

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning og norsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Søker må dokumentere tilsettelse i lærerstilling.

Finansiering

Utdanningsdirektoratets finansieringsordning dekker studie- og semesteravgift.

Søknad

Søknad om studieplass og deltakelse i vikar- og stipendordningen sendes inn til Utdanningsdirektoratet. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1.mars på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Søkere som godkjennes av skoleeiere og prioriteres av Utdanningsdirektoratet blir kontaktet av NLA Høgskolen. Høgskolen vil hente inn nødvendig dokumentasjon fra søkerne, og vurdere og gjennomføre det endelige opptaket.

Ledige studieplasser

Utdanningsdirektoratet kan åpne for opptak til eventuelle ledige studieplasser når hovedopptaket til Kompetanse for kvalitet er sluttført.

Søkere til ledige studieplasser søker seg direkte til NLA Høgskolen. Søknad blir gjort tilgjengelig i vårt lokale opptak til Bergen. Logg inn med fødselsnummer og PIN og velg Kompetanse for kvalitet. Velg deretter studium.

Merk at søkere til ledige studieplasser ikke får ta del i Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning. Søkere til ledige studieplasser får likevel dekket studie- og semesteravgiften av Utdanningsdirektoratet.

Ved spørsmål om opptak, kontakt studiekonsulent Bjarte Søvde, tlf 55 53 69 17.

Ved spørsmål om studiet, kontakt studiekonsulent Ingunn Hellem, tlf 55 53 69 26.

« Tilbake