Utenlandspraksis og utenslandsstudier

Tilbud om utenlandspraksis for barnehagelær studenter

NLA Høgskolen gir studentene ved barnehagelærerutdanningen muligheten til å søke om fire ukers alternativ praksis i utlandet. NLAs hovedprofil på denne praksisen er land i Sør (hovedsakelig i Afrika og Asia).

For barnehagelærerstudentene ligger tilbudet i vårsemesteret andre studieår (temablokk 4). Det blir gitt noe informasjon i mai første studieår, mens utfyllende informasjon blir gitt tidlig på høsten andre studieår, og søknadsfrist er 1. november samme semester.

NLA Høgskolen har følgende retningslinjer for alternativ praksis i utlandet (vedtatt i NLA LHs høgskoleråd, sak 35/05):

 • Praksisleder for FL/AL, eventuelt den dette er delegert til, avgjør i samråd med blokkteamleder/årsgruppeleder etter søknad hvem som får utenlandspraksis.
 • Studenten må ha bestått alle tidligere praksisperioder og må i disse ha vist evne til ansvarlighet, selvstendighet, engasjement og initiativ og et rimelig faglig nivå.
 • Studentene bør følge normal studieprogresjon med et rimelig faglig nivå, og normalt ikke ha eksamener utestående.
 • Studentene må som hovedregel delta på alle obligatoriske samlinger før de reiser ut.

Kontaktpersoner for utenlandspraksis er Ruth Mjanger (fra august -15) og Åshild Samnøy

 

Studieopphold i utlandet i 3. året

I vårsemesteret i 3. året av utdanningen kan du studere et semester ved en av NLAs samarbeidsinstitusjoner i utlandet:

University College Sjælland, Danmark

University_College_Sjalland.jpg

University College Sjælland

 • Fag:Aestetics and Learning in Early Childhood Education, 30 ECTS. ".  Her kan en lese mer om studiet.
  Hvor: Roskilde/Vordingborg. Roskilde er en av de eldste byene i Danmark, og Campus Roskilde ligger ca. 30 minutter i fra København. Vordingborg er en idyllisk liten by som er en times togtur fra København/2 timer fra Malmø/3 timer fra Berlin
 • Undervisningsspråk: Engelsk (dansk)
 • Semester: september-desember, februar-juniLinköpings Universitet, Sverige

Norrkoping.jpg

Linköping Universitet

 • Fag: Ulike emner innen barnehagelærerutdanning. Se lenke for mer informasjon om fag.
 • Hvor: Stor og vakker campus i Linköping, ca. 2 timer med tog sør for Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svensk og engelsk
 • Semester: August-januar, januar-juli

Er du interessert i utveksling til Linköping universitet er det lurt å ta kontakt på et tidlig tidspunkt. Det er stor rift om hybler/leiligheter i Norrköping og Linköping, dermed bør en registrere seg for bolig på et tidlig tidspunkt.

The University of Winchester, England

Winchester.jpg

The University of Winchester, England

 • Fag: En oversikt over hvilke emner som tilbys innen dette fagfeltet finnes her
 • Hvor: Wichester er en historisk by som ligger en times togtur fra London
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Semester: september-desember, februar-juni

Ved dette universitetet må en betale skolepenger. For studieåret 15/16 er prisen £5650 pr/semester. Det er mulig å søke Lånekassen om skolepengestøtte, for en oversikt over hvor mye du kan få i støttem, sjekk deres støttekalkulator.

Ønsker du mer informasjon om dine utvekslingsmuligheter, ta kontakt med internasjonalt kontor international@nla.no