Rektorutdanningen

Rektorutdanningen startet opp i 2009 som et nasjonalt utdanningstilbud for nytilsatte skoleledere. Studiet gir 30 studiepoeng og går over 1 1/2 år. Utdanningstilbudet er nært koblet til skoleledernes daglige oppgaver og funksjoner.

Det legges vekt på at deltakerne i løpet av studiet skal få utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen fem temaområder:
- Elevenes læringsresultater og læringsmiljø
- Styring og administrasjon
- Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av lærere
- Utvikling og endring
- Lederrollen – en helhetlig utfordring

Rektorutdanningen er et samarbeidsprosjekt med UH-nett Vest, hvor NLA Høgskolen er en av bidragsyterne. Les mer om innhold og søknadsprosedyrer på UH-nett Vest egne nettsider og på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Studieplassene lyses ut av Utdanningsdirektoratet, som også mottar søknadene, og avgjør hvilket kompetansemiljø søkeren får plass på.